INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2024-03-17 5 Penktasis Gavėnios sekmadienis

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas priminė, kad Gavėnia paprastai yra siejama su asmeniniu moraliniu atsinaujinimu.

Klebonas priminė, kad nuo penktojo gavėnios sekmadienio uždengiami kryžiai. Papasakojo uždengimo istoriją.

plačiau
 
2024-03-11 Šv. Mišios už Nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus

Kovo 11-ąją, minint atkurtos Lietuvos trisdešimt kerverius metus, Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje, parapijos klebonas aukojo Šv. Mišias už Nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus.

 

 

plačiau
 
2024-03-10 Ketvirtasis gavėnios sekmadienis

Ketvirtąjį (Laetare) Gavėnios sekmadienį, Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas labai nuoširdžiai džiaugiasi vėl prieš Šventąsias Mišias drąsiai Kryžių pasiimančiu savo parapijos zakristijonu Šarūnu Prušinsku, kuris ne tik Kryžiaus kelyje yra autoritetas katechezės vaikučiams, bet visu savo gyvenimu pasišventęs Dievui ir Ukmergės Švč. Trejybės parapijai.

plačiau
 
2024-03-09 Parapijiečių rekolekcijos Krikštėnuose

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas labai nuoširdžiai džiaugiasi savo parapijiečiais, kurie ruošdamiesi Velykoms, ne tik vyksta į įvairiausias organizuojamas rekolekcijas, bet ir patys išdrįsta stoti į akistatą su Dievu ir savimi.

Štai sugrįžo dar viena parapijiečių grupelė, kuri vyko į rekolekcijas Krikštėnuose, kurias vedė sesuo Rozana.

plačiau
 
2024-03-03 Trečiasis Gavėnios sekmadienis

Trečiąjį Gavėnios sekmadienį Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje buvo minimas Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis. Parapijos klebonas perskaitė šiai dienai skirtą vyskupų laišką

plačiau
 
2024-02-25 Antrasis Gavėnios sekmadienis

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas antrąjį Gavėnios sekmadienį kvietė susirinkusius maldininkus niekuomet nenuleisti akių nuo Jėzaus, kuris yra meilė ir amžinasis gyvenimas,- ypač išmėginimuose.

Iš visų dorybių, kurias Jėzus praktikavo per savo Kančią, labiausiai suspindėjo kantrybė. Kantrybė suriša liežuvį tyla, sutvirtina veidą ramybe ir nuramina širdį švelnumu. Bet kuriuo kančios momentu pamatysime Jėzų tylų, ramų ir kupiną švelnumo. Jėzų privertė iškentėti tiek brutalių ir nežmogiškų užgauliojimų, kad tikrai kyla klausimas, kaip jis galėjo iškęsti neištardamas nė žodžio... 

plačiau
 
2024-02-18 Pirmasis Gavėnios sekmadienis

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas pirmąjį Gavėnios sekmadienį pakvietė maldininkus įžengti į ,,dykumą",- į savo vidinį pasaulį, įsiklausyti į širdį, prisiliesti prie tiesos.

plačiau
 
2024-02-17 Gyvojo Rožinio susirinkimas

Po šeštadienio ryto Šv. Mišių, į Ukmergės Švč. Trejybės Parapijos namus, kartu su parapijos klebonu susirinko  parapijos Gyvojo Rožinio draugijos nariai.

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas pasveikino maldos grupė vadovę Nijolę Bolšekovienę su praėjusiu gimtadieniu, kuri yra ir dekanato Gyvojo Rožinio maldos grupės vadovė. Gimtadienį atšventusią grupės vadovę ir dar vieną grupės narę, taip pat atšventusią gimtadienį, klebonas nuoširdžiai pasveikino ir palaimino. Parapijos klebonas taip pat palaimino stalą, prie kurio kartu su grupele ilgai bendravo, vaišinosi, kalbėjo rūpimais parapijos ir maldos grupės klausimais. Maldos grupės narės dalinosi apie savo asmeninius įsipareigojimus, nusimatė tolimesnius tikslus, kurių vienas buvo kvietimas prisijungti naujus narius.

plačiau
 
2024-02-16 Valstybės atkūrimo šventė

Vasario 16-ąją, Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje, parapijos klebonas visus  kvietė melstis už Tėvynę Lietuvą, kvietė dėkoti už mūsų valstybės nepriklausomybę, kvietė prašyti taikos Lietuvai, Ukrainai, Šventąjai Žemei ir visam pasauliui.

Penktadienio rytą buvo einamas Kryžiaus kelias. Visa dieną maldininkai rinkosi Švenčiausiojo Sakramento Adoracijai. Prieš Šventąsias Mišias buvo giedami Graudūs verksmai.

plačiau
 
2024-02-14 Pelenų diena

Pelenų dieną, ukmergiškiams Švč. Trejybės bažnyčioje buvo pelenais pažymimos galvos. Parapijos klebonas priminė, kad tai gailesčio ir atgailos ženklas. Taip pat buvo primintas ir šios dienos privalomas pasninkas.

plačiau
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   6   sekantis  >>