Skelbimų archyvas spausdinti

Gavėnios penktadieniais

 

9. 30 val. Kryžiaus kelias.

10.00 val. Švč. Sakramento adoracija.

16.15 val. Graudžių verksmų giedojimas.

17.15 val. Šv. Mišios.

 

Gavėnios sekmadieniais

 

8.30 val. Šv. Mišios.

10.00 val. Šv. Mišios.

10.45 val. Kryžiaus kelias.

 

2024 m. kovo 4 d. (pirmadienį), Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero,

iškilmės Šv. Mišios 17.15 val.


2024 m. vasario 16-ąją (penktadienį), meldžiamės už Tėvynę Lietuvą, dėkojame už mūsų valstybės nepriklausomybę, prašome taikos Lietuvai, Ukrainai ir pasauliui.

 

 9.30 val. Kryžiaus kelias.

10.00 val. prasideda Adoracija.

16.15 val. Graudžių verksmų giedojimas.

17 val. 15 min. Šv. Mišios už Tėvynę.

 


2024 m. vasario 5 d. (pirmadienį), 17 val. 15 min. Šv. Mišios už parapiją prašant apsaugoti nuo gaisrų ir kitų nelaimių. Šventinama šv. Agotos duona ir vanduo.


2024 m. vasario 3 d. (šeštadienį), po 10 val. Šv. Mišių šv. Blažiejaus sakramentalijos suteikimas prašant apsaugoti nuo gerklės ligų ir nuo bet kokio kitokio susirgimo.


2024 m. vasario 2 d. (penktadienį), Grabnyčių - Kristaus paaukojimo šventė.

Žvakių šventinimas, procesija ir Šv. Mišios 17 val. 15 min.


2024 m. sausio 12 d. (penktadienį), pasitinkant Laisvės gynėjų dieną,

17 val. 15 min. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius Lietuvos Laisvės gynėjus.


2024 m. sausio 1 d. (pirmadienį),

Švenčiausios Mergelės Marijos,

Dievo Gimdytojos iškilmė. 

Šv. Mišios 10 val. 

 


Gruodžio 26 d. antrąją Kalėdų dieną, (antradienį),

minint pirmąjį Bažnyčios kankinį šv. Steponą,

Šv. Mišios 10 val.

 


Gruodžio 24 d., sekmadienį, Šv. Mišios 8.30 val. ir 10.00 val. 

 

Po šventos Kūčių vakarienės, 

KRISTAUS GIMIMAS

iškilmingas Betliejaus pašventinimas ir Kalėdų nakties 

Šv. Mišios 19 val.

 


Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje kalėdaičiai (plotkelės) kūčioms ir Carito akcijos „Gerumas mus vienija"

žvakelės platinamos darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val.

 

O sekmadienį pamaldų metu

nuo 7 val. 30 min. iki 11 val. 30 min.

 


   Gruodžio 9 d. Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje 15.30 bus aukojamos Šv. Mišios už Maltos ordino pagalbos tarnybą ir jų globojamus žmones. Šv. Mišias aukos  parapijos klebonas Art8ras Stanevičius ir Maltiečių kapelionas Vytautas Rapalis.

 


 Kviečiame dalyvauti

      Advento vainikų parodoje

   UKMERGĖS ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIOJE

Vainikai bus šventinami

 pirmąjį Advento sekmadienį, guodžio 3 d.

 Šv. Mišiose 8.30 val. ir 10 val.

 

Krikščionių kraštuose, pagal seną tradiciją, iš eglišakių ar lauro lapų pinamas Advento vainikas.

Gali būti naudojami ir kiti augalai, gėlės, vaisiai, kaspinai, įvairios puošmenos. Vainiko dydis neribojamas.

Vainikas paprastai padedamas ant stalo.

Viduryje būtinai pritvirtinamos keturios žvakės, kurios simbolizuoja keturias Advento savaites. Advento vainikas namuose ir jį puošiančios žvakės simbolizuoja Kristaus laukimą, padeda mums suskaičiuoti dienas, likusias iki Kalėdų, kviečia maldai, susikaupimui, geriems darbams, suteikia namams jaukumo.

 


 

2023 m. lapkričio mėn. 22 d. (trečiadienį), Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje

po Šv. Mišių 18 val. Koncertas Šv. Cecilijos-muzikų globėjos dienai paminėti.

Dalyvauja: 

akordeonistas Rusnius Garbatavičius; 

meno mokyklos muzikos skyriaus styginių orkestras; 

mišrus choras „Bočiai"; 

mišrus politinių kalinių ir tremtinių choras „Tremtinys"; 

mišrus choras „Vyturys".


 

2023 m. lapkričio 19 d. (sekmadienį), 10 valandos Šventosiose Mišiose, švęsdami Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidus ir pasitikdami bažnytinės muzikos globėjos Šv. Cecilijos minėjimą, melsimės už mūsų bažnyčios chorą vadovaujamą vargonininkės Reginos Ališauskaitės. Po Šv. Mišių bus einama eucharistinė procesija aplink bažnyčią.


 

 

Lapkričio 1 d. (trečiadienį), VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENĄ

ir

Lapkričio 2 d. (ketvirtadienį), 

MIRUSIŲJŲ PAGERBIMO VĖLINIŲ DIENĄ

 

Šv. Mišios 

8.30 val., 10.00 val. ir

 17.15 val.

 


Mieli Tėveliai,
su nekantrumu pranešame, kad vaikučių, kurie ruošiasi mūsų bažnyčioje  Sutaikinimo ir  Eucharistijos sakramentams, šiais 2023-2024 mokslo metais, laukiame sekmadiniais 10 val. Šventosiose Mišiose.

 

Po šventųjų Mišių katechetė Alma Mickuvienė vaikučius nusives į Parapijos namus.

 

Dėl pasiruošimų sakramentams prašome kreiptis į parapijos kleboną.

 

Tel. 8 616 78575

 


Šeimos,

su 3-6 metų vaikučiais laukiamos, 

šeštadieniais po 10 val. šventųjų Mišių,

Gerojo Ganytojo katechezės pamokėlėse. 


Ugdymas vyksta šeštadieniais nuo 11 val. iki 12.30 val. Parapijos namuose. 

 

“Gerojo Ganytojo“ katechezės vadovė Alma Mickuvienė

 


https://www.facebook.com/100005992714464/videos/pcb.2252637938279275/1363269731269309


https://www.facebook.com/photo/?fbid=1008365477172437&set=a.692945195381135&locale=lt_LT


https://www.facebook.com/ukmerges.svc.trejybes.parapija/videos/645115844429039?locale=lt_LT


https://www.facebook.com/ukmerges.svc.trejybes.parapija/videos/273681298707631