INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2024-06-02 Devintinių iškilmė ir Tėvo diena

Mylėdami žmonės vienas kitam sako: „Ateik ir gyvenk mano namuose, mano namai yra tavo namai“. Panašiai šiandien į mus prabyla ir Dievas. Dar prieš mums nusiskundžiant: „Esu alkanas“, Jis sako: „Aš noriu būti su tavimi“.

Viešpats ieškojo manęs, laukia manęs ir atiduoda pats save. Tokio Dievo nereikia nusipelnyti: tereikia Jį priimti ir leisti save mylėti…

plačiau
 
2024-05-19 Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmė (Sekminės) ir Pirmosios Komunijos Šventė

Sekminių dieną Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas į bažnyčią atsivedė penkis Šventosiose Mišiose Pirmąją Komuniją priimsiančius vaikus.

plačiau
 
2024-05-17 Kraštotyros muziejaus 80-asis gimtadienis

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas nuoširdžiai pasveikino Ukmergės kraštotyros muziejaus Direktorę Violeta Reipaitę ir visus darbuotojus susirinkusius į Šv. Mišias padėkoti Dievui ir prašyti malonių ateičiai.

plačiau
 
2024-04-12 Kristaus žengimas į dangų (Šeštinės)

Savo įžengimu į dangų Jėzus paruošia mus kitokiam buvimui. Iš esmės taip ir veikia Meilė: tas, kuris myli, nori žengti žingsnį atgal, kad kitas taptų jo gyvenimo veikėju, iškiltų su savo įvairove ir savitumu. Taip ir įžengimas į dangų yra mus mylinčio Viešpaties žingsnis atgal, būtinas žingsnis, kad mūsų gyvenime iš tiesų įvyktų Sekminės…

plačiau
 
2024-04-28 Pasaulinė Gyvybės diena

Šį Pasaulinės Gyvybės sekmadienį, įsiklausydami į Jėzaus žodžius apie vynmedį ir šakeles evangelinę moralę galėtume pavadinti „žinia apie gerus vaisius, kvepiančius Dievo artumu“. Viešpats iš mūsų visuomet laukia trijų dalykų: meilės, drąsos ir laisvės. Nėra meilės be laisvės, ir nėra laisvės be drąsos, o visa tai mes atrandame Kristuje.

plačiau
 
2024-04-07 Misijų mokyklos savaitgalyje

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas malda lydėjo  parapijos Carito pirmininkę Zitą Prilepiną ir kitus parapijiečius išvykusius į Kaune vykusį Misijų mokyklos (2024) savaitgalį „Sprogimas, keičiantis pasaulį“. 

plačiau
 
2024-04-01 Antroji Velykų diena

Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios bendruomenėje antrąją Velykų dieną vyko pasidalijimas džiaugsmu, kylančiu iš susitikimo su Prisikėlusiuoju. Parapijiečiai kartu su klebonu dalinosi patirtimis, išgyventomis nesutramdomomis emocijomis, skatinančiomis pasakoti tai, ką kartu ir asmeniškai, ar savo šeimose išgyveno. Prisimintos akimirkos, kurios buvo tokios džiugios, kad net sunku jas buvo išreikšti žodžiais, bet apie kurias norėjosi dalintis. Nes Jėzaus Prisikėlimas nėra tik nuostabi žinia, bet kažkas, kas visiškai ir visiems laikams pakeičia mūsų gyvenimą. Tai gyvybės pergalė prieš mirtį, vilties pergalė prieš nusiminimą. Jėzus išsklaidė kapo tamsą ir gyvena amžinai: jis gali viską pripildyti šviesa. Su juo kiekviena diena tampa amžinosios kelionės dalimi, kiekvienas „šiandien“ gali viltis „rytojaus“, kiekviena pabaiga – naujos pradžios, kiekviena akimirka yra projektuojama už laiko ribų ir siekia amžinybės.

plačiau
 
2024-03-31 Velykos

Pirmieji krikščionys Jėzų vadino „saule, pergalingai kylančia iš aukštybių“.

Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje tie, kurie kartu su savo parapijos klebonu išdrįsome išstovėti po kryžiumi, dabar, nepaisydamos baimės, atėjome prie Jo kapo. Kai stovėjome po Jėzaus kryžiumi, mus užplūdo mirties skausmas, bet  po to įėjome į Jo kapą, radome jį tuščią, nes čia mirtis tapo gyvenimu. Tad parapijos klebono Velykų ryto viltis,-, galbūt, net mirtis nebebus tokia baisi jo parapijiečiams, galbūt mes nebijosime ir gyventi…

plačiau
 
2024-03-28 Parapijiečiai Krizmos Šv. Mišios arkikatedroje

Didžiojo Ketvirtadienio rytą į Kauno arkikatedrą padėkoti gerajam Viešpačiui už savo parapijos Kleboną ir jį pasveikinti atvyko grupelė Ukmergės Švč. Trejybės parapijiečių.

Maldininkai šį Didžiojo Ketvirtadienio rytmetį turėjo retesnę progą ir džiaugsmą išvysti gausų dvasininkų būrį iš visų septynių arkivyskupijos dekanatų.

plačiau
 
2024-03-19 Šv. Juozapo iškilmė

Kovo 19-oji, – liturginė Šv. Juozapo, Marijos sužadėtinio ir visuotinės Bažnyčios globėjo, iškilmė. 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas šią iškilmių dieną ypatingą dėmesį skyrė Šv. Juozapui, kuris  Tėvo širdimi mylėjo Jėzų. 

plačiau
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   sekantis  >>