INFORMACIJA » Naujienos spausdinti

 

INFORMACIJA

 

 

 
 

 

Maloniai prašome Jūsų 1,2 % fizinių asmenų mokesčio dalį skirti parapijai:

 

Prašome anketoje (forma FR0512) įrašyti savo

bei Ukmergės Švč. Trejybės parapijos duomenis ir ją atiduoti

Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) iki gegužės 2 d.

 

Pavadinimas Ukmergės Švč. Trejybės parapija
Adresas Kauno g. 1, Ukmergė
Juridinio asmens kodas 291311760
Bankas  AB Šiaulių bankas LT 717189900010700328

 

Nuoširdžiai dėkojame, kad remiate savo parapiją

ir skiriate laiko dokumentų sutvarkymui.

 

Pagarbiai

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius.

 


Gavėnios penktadieniais

 

9. 30 val. Kryžiaus kelias.

10.00 val. Švč. Sakramento adoracija.

16.15 val. Graudžių verksmų giedojimas.

17.15 val. Šv. Mišios.

 

Gavėnios sekmadieniais

 

8.30 val. Šv. Mišios.

10.00 val. Šv. Mišios.

10.45 val. Kryžiaus kelias.

 

 


 

 
 

NAUJIENOS

 
 
2024-03-03 Trečiasis Gavėnios sekmadienis

Trečiąjį Gavėnios sekmadienį Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje buvo minimas Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis. Parapijos klebonas perskaitė šiai dienai skirtą vyskupų laišką

plačiau
 
2024-02-25 Antrasis Gavėnios sekmadienis

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas antrąjį Gavėnios sekmadienį kvietė susirinkusius maldininkus niekuomet nenuleisti akių nuo Jėzaus, kuris yra meilė ir amžinasis gyvenimas,- ypač išmėginimuose.

Iš visų dorybių, kurias Jėzus praktikavo per savo Kančią, labiausiai suspindėjo kantrybė. Kantrybė suriša liežuvį tyla, sutvirtina veidą ramybe ir nuramina širdį švelnumu. Bet kuriuo kančios momentu pamatysime Jėzų tylų, ramų ir kupiną švelnumo. Jėzų privertė iškentėti tiek brutalių ir nežmogiškų užgauliojimų, kad tikrai kyla klausimas, kaip jis galėjo iškęsti neištardamas nė žodžio... 

plačiau
 
2024-02-18 Pirmasis Gavėnios sekmadienis

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas pirmąjį Gavėnios sekmadienį pakvietė maldininkus įžengti į ,,dykumą",- į savo vidinį pasaulį, įsiklausyti į širdį, prisiliesti prie tiesos.

plačiau
 
2024-02-17 Gyvojo Rožinio susirinkimas

Po šeštadienio ryto Šv. Mišių, į Ukmergės Švč. Trejybės Parapijos namus, kartu su parapijos klebonu susirinko  parapijos Gyvojo Rožinio draugijos nariai.

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas pasveikino maldos grupė vadovę Nijolę Bolšekovienę su praėjusiu gimtadieniu. Gimtadienį atšventusią grupės vadovę ir dar vieną grupės narę, taip pat atšventusią gimtadienį, klebonas nuoširdžiai pasveikino ir palaimino. Parapijos klebonas taip pat palaimino stalą, prie kurio kartu su grupele ilgai bendravo, vaišinosi, kalbėjo rūpimais parapijos ir maldos grupės klausimais. Maldos grupės narės dalinosi apie savo asmeninius įsipareigojimus, nusimatė tolimesnius tikslus, kurių vienas buvo kvietimas prisijungti naujus narius.

plačiau
 
2024-02-16 Valstybės atkūrimo šventė

Vasario 16-ąją, Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje, parapijos klebonas visus  kvietė melstis už Tėvynę Lietuvą, kvietė dėkoti už mūsų valstybės nepriklausomybę, kvietė prašyti taikos Lietuvai, Ukrainai, Šventąjai Žemei ir visam pasauliui.

Penktadienio rytą buvo einamas Kryžiaus kelias. Visa dieną maldininkai rinkosi Švenčiausiojo Sakramento Adoracijai. Prieš Šventąsias Mišias buvo giedami Graudūs verksmai.

plačiau
 
2024-02-14 Pelenų diena

Pelenų dieną, ukmergiškiams Švč. Trejybės bažnyčioje buvo pelenais pažymimos galvos. Parapijos klebonas priminė, kad tai gailesčio ir atgailos ženklas. Taip pat buvo primintas ir šios dienos privalomas pasninkas.

plačiau
 
2024-02-13 Pasitinkant šv. Valentino dieną

Pasitinkant šv. Valentino dieną, vienose bažnyčiose yra laiminamos naujai susituokusios šeimos, kitose jaunimas organizuoja krikščioniškus renginius paminėti šiai dienai. Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas džiaugiasi savo parapijiečiais Stanislava ir Jonu Kupinais, atšventusiais Auksines vestuves. Ši garbinga šeima, lai būna gyvas liudijimas tiek jaunimui, tiek santuokai besirengiantiems žmonėms, tiek stovintiems ant išbandymų kelio.

plačiau
 
1   2   3   4   sekantis  >>