INFORMACIJA » Naujienos spausdinti

UKMERGĖS ŠVČ. TREJYBĖS PARAPIJA

 
 

 

INFORMACIJA

 

 


Birželio 16 d. ( sekmadienį),

Šv. Antano Paduviečio atlaidai.

Šv. Mišios ir procesija 10 val.

 
 

 

 

BAŽNYČIA ATIDARYTA

ir interesantai priimami:

 

Sekmadienį nuo 8.00 val. iki 11. 00 val.

Šeštadienį nuo 9.00 val. iki 11.00 val.

Antradienį-penktadienį nuo 16.00 val. iki 18.00 val.


 

 
 

NAUJIENOS

 
 
2024-06-09 10 eilinis sekmadienis bažnyčioje

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas  homilijos metu kalbėjo apie Jėzaus laivę, kurią suteikė Jam būtent Šventoji Dvasia. Jėzus gebėjo mylėti ir tarnauti be ribų. Jėzus buvo laisvas turtų atžvilgiu, todėl atsisakė saugaus gyvenimo Nazarete, pasirinko neturtingą ir netikrumo kupiną gyvenimą neatlygintinai padėdamas visiems ligoniams ir prašantiems pagalbos ir niekada neprašydamas nieko mainais. Jėzus buvo laisvais valdžios atžvilgiu. Kviesdamas kitus jį sekti niekada nevertė taip daryti ir neprašė įtakingųjų paramos, o visuomet palaikė paskutiniuosius mokydamas apaštalus daryti taip, kaip jis. Jėzus buvo laisvas žemiškosios garbės atžvilgiu ir todėl niekada nebijojo sakyti tiesos, net jei todėl būtų nesuprastas, tapo nemėgstamu, net iki kryžiaus mirties.

plačiau
 
2024-06-08 Knygos ,,Kunigas Jonas Steponavičius- švietėjas ir lietuvybės posėlėtojas'' pristatymas

Ukmergės Švč. Tejybės parapijos klebonas džiaugiasi savo choro vadove Regina Ališauskaite, kurios dėka  šeštadienio popietę bažnyčioje buvo pristatyta lietuvių istorikės, pedagogės, visuomenės veikėjos, mokslų daktarės Aldonos Vasiliauskienės knyga ,,Kunigas Jonas Steponavičius- švietėjas ir lietuvybės posėlėtojas''.

plačiau
 
2024-06-02 Devintinių iškilmė ir Tėvo diena

Mylėdami žmonės vienas kitam sako: „Ateik ir gyvenk mano namuose, mano namai yra tavo namai“. Panašiai šiandien į mus prabyla ir Dievas. Dar prieš mums nusiskundžiant: „Esu alkanas“, Jis sako: „Aš noriu būti su tavimi“.

Viešpats ieškojo manęs, laukia manęs ir atiduoda pats save. Tokio Dievo nereikia nusipelnyti: tereikia Jį priimti ir leisti save mylėti…

plačiau
 
2024-05-19 Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmė (Sekminės) ir Pirmosios Komunijos Šventė

Sekminių dieną Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas į bažnyčią atsivedė penkis Šventosiose Mišiose Pirmąją Komuniją priimsiančius vaikus.

plačiau
 
2024-05-17 Kraštotyros muziejaus 80-asis gimtadienis

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas nuoširdžiai pasveikino Ukmergės kraštotyros muziejaus Direktorę Violeta Reipaitę ir visus darbuotojus susirinkusius į Šv. Mišias padėkoti Dievui ir prašyti malonių ateičiai.

plačiau
 
2024-04-12 Kristaus žengimas į dangų (Šeštinės)

Savo įžengimu į dangų Jėzus paruošia mus kitokiam buvimui. Iš esmės taip ir veikia Meilė: tas, kuris myli, nori žengti žingsnį atgal, kad kitas taptų jo gyvenimo veikėju, iškiltų su savo įvairove ir savitumu. Taip ir įžengimas į dangų yra mus mylinčio Viešpaties žingsnis atgal, būtinas žingsnis, kad mūsų gyvenime iš tiesų įvyktų Sekminės…

plačiau
 
1   2   3   4   sekantis  >>