CARITAS spausdinti
Ukmergės Švč. Trejybės parapijos

 

 

 CARITO vadovė

Zita Prilepina

 
 
2023-10-18 Seminaras

Šv. Luko evangelisto šventės dieną, Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius, kartu su parapijos  Carito vadove Zita Prilepina ir caritietėmis sulaukė svečių iš viso Ukmergės dekanato, panorusių dalyvauti seminare  "Apie asmens orumą ir pagalbos teikimą".

plačiau
 
2023-09-29 Metinėje Kauno arkivyskupijos konferencijoje
Ukmergės Švč. Trejybės parapijos Carito vadovė Zita Prilepina kartu su dekanato karitietėmis dalyvavo metinėje Carito Kauno arkivyskupijos konferencijoje.
plačiau
 
2023-09-21 Veiklų pristatymas

Ukmergės švč. Trejybės parapijos salėje įvyko Ukmergės Carito veiklų pristatymas, kurio metu buvo papasakota apie Ukmergės Caritas veiklas, aptartas savanorystės poreikis, savanorystės galimybės, ankstesnė savanoriavimo ir Caritas renginių bei veiklų patirtis. 
 

plačiau