INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2023-10-18 Dalyvavimas Carito seminare

Šv. Luko evangelisto šventės dieną, Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius, kartu su parapijos  Carito vadove Zita Prilepina ir caritietėmis sulaukė svečių iš viso Ukmergės dekanato, panorusių dalyvauti seminare  "Apie asmens orumą ir pagalbos teikimą".

plačiau
 
2023-10-14 Pradėta Gerojo Ganytojo katecezė

Ukmergės Švė. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius džiaugiasi pačio Jėzaus Šviesa šviečiančia, ir tą Šviesą dalijančia patiems mažiausiems katechete Alma Mickuviene.

plačiau
 
2023-10-07 Gyvojo Rožinio šventėje

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius, kartu su pamaldžiaisiais Švč. Trejybės parapijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio kalbėtojais, dalyvavo broliškoje  Ukmergės Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčios organizuotoje Gyvojo Rožinio šventėje. 

plačiau
 
2023-09-29 Metinėje Kauno arkivyskupijos Carito konferencijoje

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius džiaugiasi ypač gyva ir aktyvia parapijos Carito veikla.

Carito vadovė Zita Prilepina kartu su dekanato karitietėmis rugsėjo 29-ąją dalyvavo metinėje Carito Kauno arkivyskupijos konferencijoje.

plačiau
 
2023-09-25 Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje buvo laiminami automobiliai

Šalia Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios sekmadienį išsirikiavo maldininkų automobiliai.  

Gerbiamas klebonas Artūras Stanevičiaus automobilių šventinimo tradiciją kasmet puoselėjo ir buvusioje Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijoje.

plačiau
 
2023-09-21 Carito veiklų pristatymas

Ukmergės švč. Trejybės parapijos salėje įvyko Ukmergės Carito veiklų pristatymas, kurio metu buvo papasakota apie Ukmergės Caritas veiklas, aptartas savanorystės poreikis, savanorystės galimybės, ankstesnė savanoriavimo ir Caritas renginių bei veiklų patirtis. 

plačiau
 
2023-09-17 24 Eilinis sekmadienis

Po Šv. Mišių Ukmergės Švč. Trejybės parapijos choras ,,Magnificat" pasveikino choristus Irutę ir Gediminą. Dievo palaimintus bičiulių jubiliejinius metus palydėjo giesme ,,Tegul Viešpats laimina ir saugo".

plačiau
 
2023-09-03 Dievo Motinos komandos susitikimas

2023 m rugsėjo 3 dieną,  po 10 val. Šv. Mišių,  Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje įvyko susitikimas su Dievo motinos komandos Ukmergėje nariais. Nuoširdžiai pasidalinta mintimis ir įžvalgomis apie neseniai įvykusį metinį Baltijos regiono Dievo Motinos komandų susitikimą Šiluvoje. 
 

plačiau
 
2023-08-27 21 Eilinis sekmadienis

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius sekmadienio Šv. Mišiose pašventino tris kryžius,- vieną procesijų ir du altoriaus.

plačiau
 
2023-08-06 Klebono Artūro Stanevičiaus pirmasis sekmadienis Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje

Brangūs broliai ir seserys, šį sekmadienį švęsdami Kristaus atsimainymo šventę, dar gyvename atsisveikinimo ir išsiskyrimo nuotaikomis su visų gerbiamu ir mylimu ilgamečiu klebonu Šarūnu Petrausku.

plačiau
 
<<  ankstesnis  3   4   5   6