INFORMACIJA » Naujienos spausdinti

 

INFORMACIJA

 

 

 
 

          Kviečiame dalyvauti

      Advento vainikų parodoje

   UKMERGĖS ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIOJE

Vainikai bus šventinami

 pirmąjį Advento sekmadienį, guodžio 3 d.

 Šv. Mišiose 8.30 val. ir 10 val.

 

 

Krikščionių kraštuose, pagal seną tradiciją, iš eglišakių ar lauro lapų pinamas Advento vainikas.

Gali būti naudojami ir kiti augalai, gėlės, vaisiai, kaspinai, įvairios puošmenos. Vainiko dydis neribojamas.

Vainikas paprastai padedamas ant stalo.

Viduryje būtinai pritvirtinamos keturios žvakės, kurios simbolizuoja keturias Advento savaites. Advento vainikas namuose ir jį puošiančios žvakės simbolizuoja Kristaus laukimą, padeda mums suskaičiuoti dienas, likusias iki Kalėdų, kviečia maldai, susikaupimui, geriems darbams, suteikia namams jaukumo.

 
 

NAUJIENOS

 
 
2023-11-27 Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo iškilmė

Po Šv. Mišių Ukmergės Švč Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius pakvietė visas parapijos maldos grupes į parapijos namus, užbaigiant liturginius metus pabendrauti, pasidalinti, pasivaišinti ir padėkoti Dievui už visas gautas malones.
 

plačiau
 
2023-11-22 Koncertas šv. Cecilijos dienai paminėti

Lapkričio 22 minima šv. Cecilijos, mergelės kankinės diena Ukmergės Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje buvo palydėta mielu renginiu. Po Šv. Mišių, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius, giedant bažnyčios chorui „Magnificat“, vadovaujamam vargonininkės Reginos Ališauskaitės,- Ukmergės meno kolektyvų prisistatymo ir neilgo, bet kupino nuoširdumo  koncerto,  dalyvaujant gausiam žiūrovų būriui.

plačiau
 
2023-11-19 Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai

Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje lapkričio 19 d., buvo švenčiami Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai. Paminėta 7-oji Pasaulinė vargstančiųjų diena. Pasitinkant bažnytinės muzikos globėjos šv. Cecilijos dieną melstasi už bažnyčios chorą ,,Magnificat" ir vadovę Reginą Ališauskaitę. Po Šv. Mišių buvo einama eucharistinė procesija aplink bažnyčią.

plačiau
 
2023-10-29 30 Eilinis sekmadienis

Šio sekmadienio Evangeliją aiškindamas Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius sakė, kad Didžiuoju meilės įsakymu Kristus susieja Dievą ir artimą, kad jie niekada nebūtų atskirti. 

Turime būti garbinanti ir tarnaujanti Bažnyčia, kuri plauna sužeistos žmonijos kojas, palydi kelionėje silpnuosius ir atstumtuosius, švelniai išeina pasitikti vargingiausiųjų. „Apie tokią Bažnyčią esame pašaukti svajoti: Bažnyčią, kuri tarnauja visiems, tarnauja mažiausiems. Bažnyčią su atviromis durimis. Bažnyčią –gailestingumo uostą.“

 

plačiau
 
2023-11-05 Gerojo Ganytojo katechezės seminare

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius didžiuojasi savo parapijos katechetėmis, kurios yra ypatingai žingeidžios, besirūpinančios tobulėti, kelia profesinę kvalifikaciją, geba keistis, dalijasi Gerąja patirtimi.

plačiau
 
2023-10-28 Gerojo Ganytojo katechezė

Vaikai susipažįsta su altoriaus reikmenimis, tinkamai sudeda jų modeliukus, išmoksta pavadinimus: taurė, patena, korporalas, palė, purifikatorius, mišiolas, ambona ir t.t. Paslaptingi lotyniški pavadinimai lengvai įsimenami, demonstruojant jų modeliukus. Paaiškinama, kad taip paruošus Altorių bažnyčioje, švenčiamos Šv. Mišios.

plačiau
 
..Prima Studio Pro" koncertas

Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje koncertavo Vilniaus universiteto Kauno fakulteto akademinio dainavimo merginų grupė “Veni gaudere”, vadovaujama Adelės Mikalkėnienės. Skambėjo sakraliniai kūriniai. Skaidrūs, išlavinti merginų balsai džiugino gausiai  susirinkusių muzikos mylėtojų  širdis.

plačiau
 
1   2   3   sekantis  >>