INFORMACIJA » Naujienos spausdinti

UKMERGĖS ŠVČ. TREJYBĖS PARAPIJA

 
 

 

INFORMACIJA

 

 


 

2024 m. rugpjūčio 15 d. (ketvirtadienį),

Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos

Ėmimo į Dangų iškilmės.

Šv. Mišios 8 val. 30 min. ir 10 val.

Šventinami žolynai ir derlius.

 
 

 

 

BAŽNYČIA ATIDARYTA

ir interesantai priimami:

 

Sekmadienį nuo 8.00 val. iki 11. 00 val.

Šeštadienį nuo 9.00 val. iki 11.00 val.

Antradienį-penktadienį nuo 16.00 val. iki 18.00 val.


 

 
 

NAUJIENOS

 
 
2024-06-30 13 Eilinis sekmadienis

Šio sekmadienio Dievo Žodį aiškindamas maldininkasm Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas sakė, kad  Dievo žodis, kviečiantį mus į  tikėjimą ir padedantį mums tikėti. Jėzus sako Jairui: „Nenusigąsk, vien tikėk!“, o ligonę, kuriai pavyko paliesti Jo apsiausto kraštą, padrąsina: „Tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami ir būk išgijusi iš savo ligos“.

plačiau
 
2024-06-23 12 Eilinis sekmadienis

Sekmadienio Šv. Mišių homilijoje Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas kalbėjo apie tai, kad gyvenimo kelyje visi anksčiau ar vėliau susiduriame su problemomis ir sunkumais, prilygstančiais audrai. 

plačiau
 
2024-06-16 Šv. Antano Paduviečio atlaidai

Kalbėdamas apie sekmadienio Evangelijos palygimą, kuriame į žemę beriama sėklą, Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas  mus ragina pamąstyti apie tikinčiam žmogui labai svarbią nuostatą – pasitikėjimo kupiną laukimą.

Viešpats mus moko su pasitikėjimu sėti Evangeliją. Visi turime mokėti kantriai laukti. Turime laukti, kol pasėta sėkla dygs, augs ir galiausiai pamatysime vaisius savyje ir kituose. Turime nenusivilti, padėti vieni kitiems net ir tada, kai, nepaisant mūsų pastangų, iš karto nematome rezultatų. Kaip Jėzaus palygime, taip ir mūsų gyvenime, nors ir to nematome, stebuklas jau vyksta, ir atėjus laikui jis duos daug vaisių.

plačiau
 
2024-06-13 Bendruomenė Šiluvoje

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas vadovavęs Šiluvos bazilikoje 10 val.  Šv. Mišioms, atsivežė kartu melstis ir šlovinti Viešpatį savo bažnyčios chorą ,,Magnificat" vadovaujamą Reginos Ališauskaitės.

Mano širdį pripildė naujas alkis ir troškulys - tačiau ne vien Dievo palaimos ar tobulumo; tai buvo deginantis alkis ir troškulys laimėti sielas Dieviškajai širdžiai. (Šv. Marija Teresė Taušer).

plačiau
 
2024-06-09 10 eilinis sekmadienis bažnyčioje

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas  homilijos metu kalbėjo apie Jėzaus laivę, kurią suteikė Jam būtent Šventoji Dvasia. Jėzus gebėjo mylėti ir tarnauti be ribų. Jėzus buvo laisvas turtų atžvilgiu, todėl atsisakė saugaus gyvenimo Nazarete, pasirinko neturtingą ir netikrumo kupiną gyvenimą neatlygintinai padėdamas visiems ligoniams ir prašantiems pagalbos ir niekada neprašydamas nieko mainais. Jėzus buvo laisvais valdžios atžvilgiu. Kviesdamas kitus jį sekti niekada nevertė taip daryti ir neprašė įtakingųjų paramos, o visuomet palaikė paskutiniuosius mokydamas apaštalus daryti taip, kaip jis. Jėzus buvo laisvas žemiškosios garbės atžvilgiu ir todėl niekada nebijojo sakyti tiesos, net jei todėl būtų nesuprastas, tapo nemėgstamu, net iki kryžiaus mirties.

plačiau
 
2024-06-08 Knygos ,,Kunigas Jonas Steponavičius- švietėjas ir lietuvybės posėlėtojas'' pristatymas

Ukmergės Švč. Tejybės parapijos klebonas džiaugiasi savo choro vadove Regina Ališauskaite, kurios dėka  šeštadienio popietę bažnyčioje buvo pristatyta lietuvių istorikės, pedagogės, visuomenės veikėjos, mokslų daktarės Aldonos Vasiliauskienės knyga ,,Kunigas Jonas Steponavičius- švietėjas ir lietuvybės posėlėtojas''.

plačiau
 
1   2   3   4   sekantis  >>