INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2023-11-27 Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo iškilmė

Po Šv. Mišių Ukmergės Švč Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius pakvietė visas parapijos maldos grupes į parapijos namus, užbaigiant liturginius metus pabendrauti, pasidalinti, pasivaišinti ir padėkoti Dievui už visas gautas malones.
 

plačiau
 
2023-11-22 Koncertas šv. Cecilijos dienai paminėti

Lapkričio 22 minima šv. Cecilijos, mergelės kankinės diena Ukmergės Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje buvo palydėta mielu renginiu. Po Šv. Mišių, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius, giedant bažnyčios chorui „Magnificat“, vadovaujamam vargonininkės Reginos Ališauskaitės,- Ukmergės meno kolektyvų prisistatymo ir neilgo, bet kupino nuoširdumo  koncerto,  dalyvaujant gausiam žiūrovų būriui.

plačiau
 
2023-11-19 Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai

Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje lapkričio 19 d., buvo švenčiami Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai. Paminėta 7-oji Pasaulinė vargstančiųjų diena. Pasitinkant bažnytinės muzikos globėjos šv. Cecilijos dieną melstasi už bažnyčios chorą ,,Magnificat" ir vadovę Reginą Ališauskaitę. Po Šv. Mišių buvo einama eucharistinė procesija aplink bažnyčią.

plačiau
 
2023-11-05 Gerojo Ganytojo katechezės seminare

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius didžiuojasi savo parapijos katechetėmis, kurios yra ypatingai žingeidžios, besirūpinančios tobulėti, kelia profesinę kvalifikaciją, geba keistis, dalijasi Gerąja patirtimi.

plačiau
 
2023-10-29 30 Eilinis sekmadienis

Šio sekmadienio Evangeliją aiškindamas Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius sakė, kad Didžiuoju meilės įsakymu Kristus susieja Dievą ir artimą, kad jie niekada nebūtų atskirti. 

Turime būti garbinanti ir tarnaujanti Bažnyčia, kuri plauna sužeistos žmonijos kojas, palydi kelionėje silpnuosius ir atstumtuosius, švelniai išeina pasitikti vargingiausiųjų. „Apie tokią Bažnyčią esame pašaukti svajoti: Bažnyčią, kuri tarnauja visiems, tarnauja mažiausiems. Bažnyčią su atviromis durimis. Bažnyčią –gailestingumo uostą.“

 

plačiau
 
2023-10-28 Gerojo Ganytojo katechezė

Vaikai susipažįsta su altoriaus reikmenimis, tinkamai sudeda jų modeliukus, išmoksta pavadinimus: taurė, patena, korporalas, palė, purifikatorius, mišiolas, ambona ir t.t. Paslaptingi lotyniški pavadinimai lengvai įsimenami, demonstruojant jų modeliukus. Paaiškinama, kad taip paruošus Altorių bažnyčioje, švenčiamos Šv. Mišios.

plačiau
 
..Prima Studio Pro" koncertas

Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje koncertavo Vilniaus universiteto Kauno fakulteto akademinio dainavimo merginų grupė “Veni gaudere”, vadovaujama Adelės Mikalkėnienės. Skambėjo sakraliniai kūriniai. Skaidrūs, išlavinti merginų balsai džiugino gausiai  susirinkusių muzikos mylėtojų  širdis.

plačiau
 
2023-10-22 Misijų sekmadienį patarnavo vaikai

Šių metų Misijų sekmadienio Evangelija kalba apie ištikimybę Viešpačiui,- vieninteliam, kuriam reikia tarnauti. 

Ciesoriui nepriklauso žmogaus širdis, protas, siela. Šie dalykai priklauso tik Dievui.

O jei esame Dievo, tai mes visiškai laisvi būti savimi…

 

 

 

plačiau
 
2023-10-21 Gerojo Ganytojo katechezė

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius su didžiuliu tikėjimu, viltimi ir meile žvelgia į savo parapijos katechetes. Jis primena apaštalo  Paulius Laišką korintiečiams: „Dievas kai kuriuos paskyrė Bažnyčioje – pirmiausia, apaštalais, antra – pranašais, trečia – mokytojais“ (1 Kor 12, 28–31). 

plačiau
 
2023-10-20 Švenčiausiojo Sakramento Adoracija

Po penktadienio Švč. Sakramento Adoracijos, kuri prasidėjo 10 val. ir baigėsi 17 val. Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius džiaugėsi ištikimaisiais parapijos Adoracijos brangintojais ir linkėjo toliau melsti vieni kitiems  širdies atsivertimo, noro augti kaip Bažnyčiai.

plačiau
 
<<  ankstesnis  2   3   4   5   6   sekantis  >>