INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2024-06-13 Bendruomenė Šiluvoje

,,Taigi sakau jums:

jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų –

neįeisite į dangaus karalystę“.

 

(Mt 5.20)

 

Mano širdį pripildė naujas alkis ir troškulys - tačiau ne vien Dievo palaimos ar tobulumo; tai buvo deginantis alkis ir troškulys laimėti sielas Dieviškajai širdžiai. (Šv. Marija Teresė Taušer).

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas vadovavęs 10 valandos Šv. Mišioms Šiluvos bazilikoje, kartu atsivežė ir bažnyčios chorą ,,Magnificat" vadovaujamą Reginos Ališauskaitės.

„Palaikykime ir padrąsinkime brolius kunigus“, – Švč. Jėzaus Šrdies mėnesio 13-ąją Šiluvos bazilikoje, kvietė pagrindinei Eucharistijai vadovavęs Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Saulius Bužauskas.

Atvykusių kartu melstis parapijiečių nuoširdžiausios padėkos liejasi parapijos klebonui ne tik už padovanotą kelionę į Šiluvą, už gilų ne tik šios dienos pamokslą, bet ir už kasdienį nuoširdų pasiaukojimą.

Būti Kristaus mokiniu - reiškia tikėti žmogumi, pradedant nuo savęs ir baigiant kitais.

Tikėti – vadinasi, būti įsitikinusiam, kad kiekviename žmoguje yra šviesa, yra gėris. Šviesa šviečia tamsoje; tamsa ne visada šviesą priima, bet ji negali užslopinti arba užgesinti šviesos. Šviesa yra būtis, jėga, gyvenimas; o tamsa tėra viso to nebuvimas. Tai labai svarbu suprasti.

Žinoma, mes Evangelijoje randame daug nuorodų apie tai, kaip įprasminti savo tikėjimą žmogumi ir Dievu, kaip mes kartu su Dievu galime iki paskutinės akimirkos tikėtis, kad netgi nusikaltėlis gali tapti vertas žmogaus vardo. Taip nutinka. Būna, kad žmogus visą gyvenimą nugyvena nedorai, o susidūręs akis į akį su galimybe ar supratimu, kad mirtis šalia, atsitokėja ir tampa visai kitu žmogumi,- iš savo gyvenimo praktikos ir sielovadinio darbo su ligoniais dalinasi parapijos klebonas. Žmogus gali nugyventi nusikaltėlio gyvenimą ir numirti kaip teisuolis. Žmogaus gyvenimo pradžia, ankstyvoji vaikystė ir gyvenimo pabaiga yra ramus, šviesus bei geras laikas, bet gyvenimo viduryje siautėja tikra audra. Tai privalome turėti mintyje, kai mąstome apie save ir kitus.

Parapijiečiai dalinasi apie pastovų klebono kvietimą būti ne tik Kristaus mokiniais, bet ir Jo draugais. 

Draugas – žmogus, kuris lieka ištikimas bet kokiomis gyvenimo aplinkybėmis, kuris pasirengęs viską daryti tam, kad tik nebūtum nuviltas, apgautas, kad liktum su juo, jei net visi kiti nusigręš. 

Štai čia ir yra tikrasis krikščioniškas gyvenimas. Krikščioniško gyvenimo esmė yra sugebėjimas būti ištikimu Kristaus draugu ir nuolat mokytis to, kas Jam patinka, kas jam bjauru, kas nulėmė Jo mirtį – ir atitinkamai elgtis.

 

 

 

Nuotrauka iš Reginos Ališauskaitės facebook paskyros

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija