INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2024-04-07 Misijų mokyklos savaitgalyje

 Tarp jų nebuvo vargšų.

Kurie turėjo žemės sklypus ar namus,

juos parduodavo,

gautus pinigus  sudėdavo prie apaštalų kojų,

ir kiekvienam buvo dalijama, kiek kam reikėjo.

 

(Apd 4,34)

 

 

 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas malda lydėjo parapijos Carito pirmininkę Zitą Prilepiną ir kitus parapijiečius išvykusius į Kaune vykusį Misijų mokyklos (2024) savaitgalį „Sprogimas, keičiantis pasaulį“. 

Šiandien Bažnyčiai ir pasauliui reikia patikimų tikėjimo liudytojų, žmonių, kurie kovoja, kurie gal ir kasdien suabejoja Dievu, bet, nepaisant visko, sugeba Juo pasitikėti ir eiti pirmyn, nes žino, kad Jis yra Tas, kuris vadovauja mūsų gyvenimui. Visų pirma mums reikia žmonių, kurie savo tikėjimo patirtį išgyventų ne kaip atskirą faktą, kai jiems asmeniškai gera būti su Dievu, bet kaip pasidalijimą su brolių bendruomene, patiriančia tuos pačius tikėjimo džiaugsmus ir vargus.

Juk nė vienas krikščionis, kad ir koks asmeniškai tobulas jis būtų, negali tikėtis būti išgelbėtas vienas pats, nesiremdamas tikinčiųjų bendruomene. Ir svarbiausia: niekas negali turėti pretenzijų ir išdidumo laikyti save galinčiais išsigelbėti, nepraėjus sunkios, bet jaudinančios abejojančio tikėjimo patirties. Juk tai reikštų skelbti Prisikėlusio Kristaus šviesą, prieš tai neperėjus Kalvarijos, kryžiaus ir kapo tamsos…

Jėzus pasirodė po Prisikėlimo ir jo kūnas buvo visiškai išgydytas, išskyrus tas penkias žaizdas, kurios buvo dėl mūsų, kad pagydytų mus. Kad ir mes eitume ir paliestume kitų žaizdas, nes Jėzus pasakė: eikite į visą pasaulį.

 

 

https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=12823

 

 

 

 

 

 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija

Nuotraukos panaudotos Misijų bendruomenės „Gyvybės medis“