INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2024-03-31 Velykos

,,Tad švęskime šventes ne su senu raugu,

ne su blogybės ir nelabumo raugu,

bet su nerauginta tyros širdies ir tiesos duona."

(1Kor 5.8)

 

 

 

Pirmieji krikščionys Jėzų vadino „saule, pergalingai kylančia iš aukštybių“.

Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje tie, kurie kartu su savo parapijos klebonu išdrįsome išstovėti po kryžiumi, dabar, nepaisydamos baimės, atėjome prie Jo kapo. Kai stovėjome po Jėzaus kryžiumi, mus užplūdo mirties skausmas, bet  po to įėjome į Jo kapą, radome jį tuščią, nes čia mirtis tapo gyvenimu. Tad parapijos klebono Velykų ryto viltis,-, galbūt, net mirtis nebebus tokia baisi jo parapijiečiams, galbūt mes nebijosime ir gyventi…

Velykų sekmadienio Šventosios Mišios Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje prasidėjo pagal labai seną, bet Lietuvoje nenutrūkstančią tradiciją einama procesija su Švenčiausiuoju Sakramentu aplink šventovę tris kartus.

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas susirinkusiems maldininkams perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo Velykų sveikinimą.

Visus Kauno arkivyskupijos ganytojų sveikinimus  Šventų VELYKŲ proga (vaizdo žinias) galima rasti čia:

 

https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=12782

 

 

Šią dieną klebonas dėkoja visiems talkininkams padėjusiems pasiruošti Velykų šventėms: ypatingai zakristijonui Šarūnui Prušinskui. Dėkoja parapijos chorui ir vadovei Reginai Ališauskaitei, Caritui ir vadovei Zitai Prilepinai, maldos grupėms ir jų vadovams. Dėkoja patarnautojams, procesijos organizatoriams ir dalyviams. Dėkoja visiems parapijos rėmėjams. 

Bendruomenės padėkos liejasi Gerbiamam parapijos klebonui už tikras Velykas su procesija aplink bažnyčią, už Tėvišką pasiaukojimą ir išmokytą eiti Kryžiaus kelią gavėnios metu, už išpuoštą bažnyčią, už įspūdingą indą Velykų vandenui, kurį tiesiog meno kūriniu padarė Laumetrio gamyklos vadovai Kazimieras Čiurila ir Jonas Putna...

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija

Nuotraukos Egidijaus Tatarūno