INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2024-03-28 Parapijiečiai Krizmos Šv. Mišios arkikatedroje

,,Viešpaties Dvasia ant manęs,

nes jis patepė mane,

kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams.

Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo,

akliesiems – regėjimo;

siuntė vaduoti prislėgtųjų

 ir skelbti Viešpaties malonės metų."

(Lk 4.18)

 

 

Didžiojo Ketvirtadienio rytą į Kauno arkikatedrą padėkoti gerajam Viešpačiui už savo parapijos Kleboną ir jį pasveikinti atvyko grupelė Ukmergės Švč. Trejybės parapijiečių.

Maldininkai šį Didžiojo Ketvirtadienio rytmetį turėjo retesnę progą ir džiaugsmą išvysti gausų dvasininkų būrį iš visų septynių arkivyskupijos dekanatų.

Šv. Mišiose arkivyskupas padrąsino kunigus, kuriems nelengva nešti Kristaus ramybę, kai visi jaučiame tvyrant įtampą, ir todėl dar labiau reikia Viešpaties malonės, Jo pagalbos, reikia maldos, savęs dovanojimo (visą homiliją kviečiame skaityti čia https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=12770.

 

Šv. Krizmos Mišiose  buvo palaiminti Ligonių ir katechumenų aliejai, o arkivyskupo įkvėpimu ir malda – konsekruota šventoji Krizma. 

Per visus metus naujai palaiminti šventieji aliejai, kunigų šią dieną parsivežami į bažnyčias, bus naudojami švenčiant sakramentus ir taip paženklinant Dievo artumu svarbius krikščionio gyvenimo momentus – nuo pat kūdikystės iki tada, kai ištinka liga, prisiartina senatvė. 

 

https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=12771

 

Po Šventųjų Mišių arkitatedroje, Ukmergės Švč. Trejybės bendruomenės atstovai pasveikino savo mylimą Kleboną. Padėkojo Jam už pasiaukojimą, už maldas, už patarimus, už Tėvišką rūpestį.

Linkėjo, kad Viešpats lietų gausias jam  malones ,,iriantis prieš srovę".

 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija