INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2024-03-10 Ketvirtasis gavėnios sekmadienis

,,O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą,

kad išryškėtų, jog jo darbai

atlikti Dieve."

(Jn 3.21)

 

 

 

 

 

Ketvirtąjį ((Laetare) Gavėnios sekmadienį, Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas labai nuoširdžiai džiaugiasi vėl prieš Šventąsias Mišias drąsiai Kryžių pasiimančiu savo parapijos zakristijonu Šarūnu Prušinsku, kuris ne tik Kryžiaus kelyje yra autoritetas katechezės vaikučiams, bet visu savo gyvenimu pasišventęs Dievui ir Ukmergės Švč. Trejybės parapijai.

Šio sekmadienio Evangelijoje, matome Kristų, kuris pastebi ir parodo giliąsias savo sutinkamų žmonių intencijas, kartais nuplėšia jų kaukes, parodo dviveidiškumą. Kartais paskatina susimastyti apie savo gyvenimo netvarką. Jėzui nėra paslapčių – jis permato širdis. Toks sugebėjimas gali kelti nerimą, nes juo galima piktnaudžiauti ir pakenkti žmonėms, negailestingai juos vertinti. O juk niekas nėra tobulas, visi esame nusidėjėliai, visi klystame. Jei Viešpats naudotų mūsų silpnybių pažinimą tam, kad mus pasmerktų, niekas negalėtų būti išgelbėtas.

Kryžius – tai žinia, kad Dievas suteikia laimę ir per tai, kas jį patį turėtų nužudyti. Tokia ir yra mūsų laimės patirtis: ne Dievas, vengiantis kryžiaus, bet Dievas, galintis mus išgelbėti per kryžių. Jis gelbsti mus ne nuo kančios, bet kančioje. Viešpats savo pažinimu naudojasi ne tam, kad kaltinančiai baksnotų į mus pirštu, bet kad apkabintų mūsų gyvenimą, išlaisvintų mus iš nuodėmės ir išgelbėtų. Jėzus netrokšta mūsų teisti ir rašyti mums nuosprendžius. Jis nori, kad nė vienas iš mūsų nebūtų prarastas. Viešpaties žvilgsnis nėra mus apakinantis ir sustabdantis švyturys, bet maloni žibinto švieselė, padedanti įžvelgti savyje gėrį ir suvokti blogį, kad jo malonės padedami galėtume atsiversti ir pasveikti.

Parapijos klebonas labai nuoširdžiai kviečia visus pagalvoti apie save,- kiek daug kartų pasmerkėme kitus. Kiek daug kartų mums patiko apkalbėti kitus, skleisti paskalas... Prašykime Viešpaties, kad išmokytų mus ir visus gailestingo žvilgsnio, matyti kitus taip, kaip jis mato mus. 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija