INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2024-02-25 Antrasis Gavėnios sekmadienis

 

„Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!“ 

(Mk 9.7)

 

 

 

 

 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas antrąjį Gavėnios sekmadienį kvietė susirinkusius maldininkus niekuomet nenuleisti akių nuo Jėzaus, kuris yra meilė ir amžinasis gyvenimas,- ypač išmėginimuose.

Iš visų dorybių, kurias Jėzus praktikavo per savo Kančią, labiausiai suspindėjo kantrybė. Kantrybė suriša liežuvį tyla, sutvirtina veidą ramybe ir nuramina širdį švelnumu. Bet kuriuo kančios momentu pamatysime Jėzų tylų, ramų ir kupiną švelnumo. Jėzų privertė iškentėti tiek brutalių ir nežmogiškų užgauliojimų, kad tikrai kyla klausimas, kaip jis galėjo iškęsti neištardamas nė žodžio... 

Gyvenimo vingiuose, kartais itin varginančiuose, ieškokime Jo veido, kupino gailestingumo, ištikimybės ir vilties,- kvietė parapijos klebonas. Mums padės malda, Žodžio klausymasis, sakramentai.  Malda, Žodžio klausymasis ir sakramentai padės mums visą laiką žvelgti į Jėzų.

Gavėnios metu puoselėkime atvirus žvilgsnius, tapkime šviesos – Jėzaus šviesos – maldoje ir žmonėse ieškotojais. Mūsų supratimo, mūsų intelekto, mūsų šviesos mums nepakanka. Mus supantys dalykai nėra aiškūs, istorija ir ateities keliai anaiptol nėra akivaizdūs. Tačiau pasaulis yra apsuptas šviesos. Tai žino visos religijos, tai žino įsimylėjusieji, menininkai, tyros sielos žmonės. Ir Jėzaus mokiniai prisimins tą šviesą, kai juos apsups sutemos, kai jų Mokytojas bus suimtas, surakintas grandinėmis, išjuoktas, paniekintas, kankinamas, nukryžiuotas…

Kristus atėjo, kad neregiai praregėtų. Jeigu neatradome savo širdies aklumo ir nejaučiame dieviškosios šviesos stygiaus, bet mėginame atverti akis kitiems, patys būdami akli, kaip Jis suteiks mums regėjimą.
Atgailos esmė – nuodėmės suvokimas, šauksmas iš skausmo dėl padaryto nusižengimo, aiškus šviesos stygiaus suvokimas.


https://maldynas.katalikai.lt/liturginiai-metai/gavenia/atgaila

 

Jėzus užkopė ant kalno ne tam, kad pasiliktų, o tam, kad mus parengtų savo perėjimui – iš žmogiškos mirties į dievišką gyvenimą – ir vestųsi drauge.

 

Dėkokime dangiškajam Tėvui už Jo artumą! Dėkokime už malones, kuriomis mus apgaubia. Trokškime regėti Viešpatį! Prašykime, kad Jis tvirtai laikytų savo rankose ir niekuomet nepaleistų. Ir patys nepaliaukime Jam sakyti,- kad Jį labai mylime.

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija