INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2024-02-17 Gyvojo Rožinio susirinkimas

,, Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, o nusidėjėlių“.

 

(Lk 5.32)

 

 

 

 

 

Po šeštadienio ryto Šv. Mišių, į Ukmergės Švč. Trejybės Parapijos namus, kartu su parapijos klebonu susirinko  parapijos Gyvojo Rožinio draugijos maldos grupės nariai.

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas pasveikino maldos grupė vadovę Nijolę Bolšekovienę, kuri yra ir dekanato Gyvojo Rožinio maldos grupės vadovė, su praėjusiu gimtadieniu. Gimtadienį atšentusią grupės vadovę ir dar vieną grupės narę, taip pat atšventusią gimtadienį, klebonas nuoširdžiai pasveikino ir palaimino.

Parapijos klebonas palaimino stalą, prie kurio kartu su grupele ilgai bendravo, vaišinosi, kalbėjosi rūpimais parapijos ir maldos grupės klausimais. Maldos grupės narės dalinosi apie savo asmeninius įsipareigojimus, nusimatė tolimesnius tikslus, kurių vienas buvo,- kvietimas prisijungti naujus narius.

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas jautriai kvietė įsigilinti į Bažnyčioje prasidėjusį liturginio gavėnios laikotarpio ir pasninko reikšmę: išėjimo iš savęs, savimeilės, kurią pavadino nuodėmės sąjungininke, atsisakymą tam, kad rinktumės malonę, leidžiančią tapti Dievo gyvenimo dalyviais. 

Anot klebono, pagiežos ir pykčio atsisakymas yra bene sunkiausiai įgyvendinamas „pasninkas“. Patikinęs, kad tai kiekvieno sąžinės reikalas, klebonas paragino atminti, jog kalbėdami „Tėve mūsų“ maldą mes patys primygtinai prašome Dievo, kad atleistų mums taip, kaip ir mes atleidžiame. Kol neatleidžiame, mintys sukasi tik apie save pačius. Tuomet širdis tampa pilna kartėlio, yra vieniša, pavydi, pažeidžiama ir depresyvi.

Klebonas labai nuoširdžiai dėkojo maldos grupės narėms už maldas, už tarnystę Adoracijos metu ir pagalbą parapijos gyvenime.

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas taip pat priminė ir krikščionio dėkingumo svarbą, kuris keičia širdį. Kai mums pavyksta nukreipti žvilgsnį nuo savęs link Viešpaties, tuomet Jis gelbsti, išlaisvina ir gydo. Dėkingumas pradžiugina mūsų širdį; dėkingumas moko mus pasitikėti Viešpačiu; dėkingumas mūsų širdį išlaisvina ir daro ją „lengvą“. Dėkingumas yra gyvenimo stilius, Kurį parodė mums Jėzus savo pavyzdžiu.

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija