INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2024-02-09 Maldos diena

 

,, Aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas,

kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės.

Atverk plačiai savo burną, aš ją pripildysiu“.

 

(Ps 81.11)

 

 

 

 

 

Tradiciškai, kaip ir kiekvieną savaitės penktadienį, Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas, su nuo ryto į bažnyčią susirinkusiais maldininkais, ėjo Kryžiaus kelią. Po to visą dieną vyko  Švenčiausiojo Sakramento Adoracija.

Klebonas maldininkams priminė Maldos metus, kuriais Bažnyčia rengiasi artėjančiam 2025 m. jubiliejui.

Maldininkai buvo ypatingai prašomi sustiprinti maldą, kad pasirengtų gerai išgyventi šį malonės įvykį ir patirtų Dievo teikiamos vilties galią. 

Melstis šiandien yra iššūkis, kurį turime įveikti. Klebonas kvietė įsigilinti į maldos reikšmę, pagal garsius autorius ir šventuosius – Teresę iš Lizjė, Kalkutos Motiną Teresę ir Pranciškų Asyžietį. Pasak parapijos klebono, malda galime pakelti pasaulį, tačiau žmogus be maldos negali pasiekti savo pilnatvės. Mat be Dievo mes esame per dideli vargšai, kad gebėtume padėti vargstantiems. Malda traukia į Jėzų. Turime prašyti Jėzaus, kad išmokytų mus melstis: be maldos nėra gyvenimo. Jėzus melsdavosi – vien šio argumento turėtų užtekti, kad ir mes būtume paskatinti melstis.

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas labai nuoširdžiai kviečia maldininkus ,- mažus, jaunus ir visus, kurie Viešpaties apdovanoti klausa ir gražiu balsu, savo talentus paskirti Viešpaties šlovinimui ir įsijungti į bažnyčios chorą ,,Magnificat".

Choras turi savo vėliavą, kurioje užrašytas prašymas „Viešpatie, išmokyk mus giedoti širdimi".

Ukmergės tikintiesiems grąžinus Švč. Trejybės bažnyčią, 1991 m. pakviesta dirbti vargonininke buvo chorvedė Regina Ališauskaitė, kuriai buvo pavesta suburti chorą.

Mišrus bažnyčios choras pirmą kartą giedojo 1991 m. šv. Kalėdų Mišiose. Chorą sudarė įvairių profesijų žmonės: mokytojai, gydytojai, tarnautojai... Dauguma niekada negiedoję bažnyčioje. Per pirmuosius gyvavimo metus, choras paruošė visą repertuarą advento, kalėdų, gavėnios, velykų, eiliniam laikotarpiams, šventėms.
Choro vadovės iniciatyva 1992 m. įsikūrė vokalinis Cecilijos kvartetas, kuris drauge su mišriu choru yra giedojęs įvairiose Lietuvos šventovėse: Šiluvoje, Aušros Vartuose, Pivašiūnuose, Marijampolėje, Nidoje, Jonavoje, Molėtuose, Merkinėje, Žiežmariuose, Kauno Įgulos ir kitose bažnyčiose. Cecilijos kvartetas surengė nemažai labdaros koncertų, šeimyniniams vaikų namams „Sodas“ paremti, dalyvavo Ukmergės mokytojų namų kūrimosi renginiuose, dažnai buvo kviečiamas koncertuoti įvairiuose Ukmergės rajono renginiuose, įkūrė bažnyčioje „Varpo“ įsigijimo fondą. 1994 m. pavasarį vokiečiai A. ir H. Jung savo tėvynėje nuliedino ir bažnyčiai padovanojo varpą. Lietuvoje lankantis šventajam popiežiui Jonui Pauliui II-ajam Cecilijos kvartetas koncertavo Vilniuje Savivaldybės aikštėje, žmonėms, belaukiantiems popiežiaus atvykimo. Varpas pavadintas palaimintojo Jurgio Matulaičio vardu. Skamba „la" garsu.
Nuo 1994 m. choras dalyvavo visose Pasaulio lietuvių dainų švetėse, bažnytinių chorų šventėse Vilniuje ir Kryžių kalne, Eucharistojos kongrese Kaune. Švęsdamas savo įsikūrimo 10-metį, choras pasivadino „Magnificat“ vardu, tuo pasirinkdamas Švč. Dievo Motiną savo Globėja ir Užtarėja.
Mišrus choras „Magnificat“ bičiuliavosi su ilgamečiu Vilniaus universiteto studentų choro vadovu, kompozitoriumi, Vilniaus arkikatedros didžiojo choro vadovu ir dirigentu, docentu Pranu Sližiu. Choro vadovės iniciatyva Pranui Sližiui pagerbti įvyko susitikimas su buvusiais mokiniais, buvo švenčiami 85-erių ir 90-ies metų jubiliejiniai gimtadieniai, organizuota šventė „Padaryk ką nors iš meilės“ ir konferencija–koncertas Ukmergės kultūros centre. Cecilijos kvartetas supažindino ukmergiečius su nerege dainininke Onute Matusevičiūte, surengė Ukmergės kultūros centre berndrą koncertą su soliste „Padaryk ką nors iš meilės“.

Tad ir šiandien, ir visada ateityje, tie, kurie pajunta troškimą šlovinti Viešpatį iš meilės, yra ypatingai laukiami Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios choro gretose.

 


Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija