INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2024-02-04 5 Eilinis sekmadienis

,,VIEŠPATS duoda drąsos kukliesiems, –

nedorėlius nubloškia į dulkes."

(Ps 147.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebono asmenyje tobulai atpažįstama Jėzaus meilė – tai tarnavimas žmonėms. Kas myli, tarnauja, veltui, nepaliaudamas, visiems, neišskirdamas nė vieno…

Žmogus, sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, tampa savimi tik tada, kai atsiduria Dievo akivaizdoje, kai mato Jį tarnaujantį ir pasiaukojantį iš meilės mums, kai supranta, kad irgi yra pašauktas meilei ir tarnystei. 

Šio sekmadienio evangelistas atskleidžia mums stebuklų prasmę: Jėzus, stebuklingai išgydydamas žmones, jiems suteikia galimybę tarnauti, o tarnaudami mes tampame panašūs į Dievą. Jėzus atėjo į pasaulį, kad jame padarytų stebuklą – parodytų, kad meilė yra įmanoma, ir išmokytų žmones mylėti. 

Tarnavimas – tai pagijimas iš mirtinos žmogų kankinančios karštligės: egoizmo, žudančio žmoguje Dievo paveikslą.

Žmonių egoizmas pasireiškia tada, kai siekiama pasinaudoti kitų patarnavimais, kas savotiškai įpareigoja abi puses, tuo tarpu meilė parodoma tarnaujant, ir suteikiant laisvę kitam žmogui. Krikščionis siekia tarnauti ir nieko nereikalauja iš kitų. Tik tada, kai kiekvienas siekia būti naudingas kitiems, galiausiai visi tampame laisvi. Apaštalas Paulius neveltui primena galatams: „Nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą“.

Sekmadienio liturgijos  Evangelija parodo, kad po pamokymo sinagogoje Jėzus išeina, kad jo skelbiamas žodis pasiektų žmones ir juos pagydytų. Tokiu būdu jis parodo, kad Dievas nėra atitrūkęs, mums iš aukšto kalbantis prievaizdas, o priešingai – jis yra prie mūsų prisiartinantis meilės kupinas Tėvas, apsilankantis mūsų namuose, norintis išgelbėti ir išgydyti iš bet kokio kūno ar sielos blogio.

Pirmasis mūsų visų dvasinis uždavinys yra atsisakyti tokio Dievo, kurį manome pažįstantys, ir kasdien atsiverti Dievui, kurį Jėzus mums atskleidžia Evangelijoje – meilės ir atjautos Tėvui, artimam, gailestingam ir švelniam Tėvui.

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas kvietė pasijusti pašauktais būti vilties ir Dievo išgydymo nešėjais. Švenčiausioji Mergelė Marija, kuri buvo keliaujanti moteris, tepadeda mums skelbti Viešpatį, kuris yra arti, gailestingas ir švelnus.

 

 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija