INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2024-02-02 Marijos legionas

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas  žvelgia į Marijos legiono veiklą plačiai. Jis sako, kad Marijos legiono tvarka grindžiama Romos imperijos legionų principu: paklusnumas, ištikimybė ir gebėjimas įveikti sunkumus. Tad legionieriaus kelias nėra lengvas, tačiau patrauklus. Mat šiame kelyje kovojama ne kardu ar kitomis žemiškomis priemonėmis, o meile, nuolankumu, dorybe, malda. Ryžtinga kova turi prasidėti kiekvieno širdyje: kovoti su savimi, savo puikybe, savimyla, kad gyventi su kitu ir dėl kito.

„Būkite tvirti Viešpatyje ir jo galybės jėga. Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir, visa nugalėję, išsilaikyti. Tad stovėkite, susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas ryžtu skleisti taikos Evangeliją. O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. Pasiimkite ir išganymo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. Kiekvienu metu melskitės Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymais“ (Ef 6, 10–18).

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijoje Marijos Legiono prezidiumas ,,Paslaptingoji Rožė" įsikūrė 1996.12.09.
Dabar maldos grupė renkasi kjekvieną savaitę penktadieniais 15.30- 17.00 val. ir mielai laukia naujai prisijungiančių narių.
Šiuo metu yra keturios aktyvios narės:
Angelė Juodytė - pirmininkė.
Aldona Skebaitė - vicepirmininkė.
Stasė Karvelienė - sekretorė.
Dalia Aleksienė - iždininkė.


Trumpa maldos grupės istorija.


Marijos Legionas yra tarptautinė Katalikų pasauliečių draugija įkurta 1921 m. Dubline Airijoje. Iš ten sklinda po visą pasaulį. Nariai su vyskupų ir parapijos klebonų leidimu dirba gailestingumo darbus. Legionieriai padeda kiekvienam žmogui atrasti Dievą ir ragina uoliai kalbėti Rožinį ir mylėti Dievo Motiną Mariją. Marijos Legioną sudaro aktyvūs nariai ir nariai pagalbininkai. Pastarieji meldžiasi nurodytomis maldomis Tessera maldynėlyje ir Rožinį. Nariai poromis apaštalauja po dvi valandas savaitėje parapijos teritorijoje.
Lietuvoje pirmasis Marijos Legiono prezidiumas buvo įkurtas 1992 metais Kretingoje. Jį įkūrė pasaulietė legionierė Marytė Smilgaitė gyvenanti JAV. Ji atvyko į Lietuvą kaip Marijos legiono Dubline pasiuntinė. Šiandien Marijos Legionas veikia septyniose vyskupijose ir turi 700 aktyvių ir apie 17000 maldos pagalbininkų. Visose vyskupijose įsteigta 10 Curia Marijos Legiono tarybų. Jų sudėtyje yra po keliolika prezidiumų. 2003.08.31 įkurtas Comitium Kauno arkivyskupijoje.


Ukmergės Švč. Trejybės parapijos legiono pirmasis Dvasios vadas kun. Prosperas Bubnys 1996.12.09-1997.07.01

 

tuomet kun.Petras Purlys 1997.07.02-1998.03.04;
kun.Vladas Jasionis 1998.03.05- 1999.06.12;
kun. Petras Tavoraitis 2000.04.09-2017.02.28;
kun.Šarūnas Petrauskas 2017.03.01-2023.08.01.

Dabar parapijos Marijos legiono maldos grupei vadovauja Ukmergės Švč.. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius nuo 2023 metų rugpjūčio pirmos dienos.
 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija