INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2024-01-28 Atsinaujinimo dienoje

,, Aš norėčiau, kad jūs gyventumėte be rūpesčių.''

 

(1Kor 7.32)

 

 

 

 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas puikiai žino, kokias pareigas tinkama patikėti kitiems parapijos bendruomenės nariams. Pasauliečiai taip pat yra Bažnyčios dalis, atsakingi už savo vietinę bendruomenę – parapiją. Klebonas ypatingai rūpinasi, kad ir pasauliečiai būtų įtraukti į parapijos gyvenimą ne tik kaip renginių ar šv. Mišių dalyviai, bet ir kaip tos parapijos šeimininkai. 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas viliasi, kad  parapijos bendruomenės atstovų išvykimas į Atsinaujinimo dieną Kaune – apie viltį Jėzuje ir mokinystę šių dienų iššūkiuose, mūsų parapijoje sustiprins norą vieningai visai bendruomenei sugyventi, uoliai darbuotis nešant Jėzaus ramybę, viltį, prisidedant prie išgelbėjimo darbų savo aplinkoje, šeimose, darbovietėse. 

 

https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=12566

 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija