INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2024-01-21 Dievo Žodžio sekmadienis

,,Aš padarysiu jus žmonių žvejais“

Mk (1.17)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sausio 21-ąją. Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje buvo minimas popiežiaus Pranciškaus įvestas Dievo žodžio sekmadienis. 

 

 

Klebonas Artūras Stanevičius nuoširdžiai pakvietė parapijiečius atsiliepti į Kauno arkivyskupijos kurijos Sielovados skyriaus ir Misijų mokyklos komandų pakvietimą perskaityti visą Šventąjį Raštą per metus.

 

https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=139&ncid=1&nid=12417

 

 

 

Dievo žodis išlaisvina Šventosios Dvasios galią, – sakė parapijos klebonas. – Tai galia, kuri patraukia žmogų prie Dievo, kaip tai padarė tiems jauniems žvejams, nutviekstiems Jėzaus žodžių. Tai pats Dievo kalbėjimas mūsų širdims. Tai Jo paliktas įkvėpimas, tai Jo nuostabi istorija, kalbinanti mus atsiverti, atsiliepti ir Viešpatį pamilti. Tai galia, kuri siunčia pas kitus, kaip atsitiko su Jona, iškeliavusiu pas tuos, kurie buvo nutolę nuo Viešpaties. Taigi žodis traukia prie Dievo ir siunčia pas kitus. Jis nepalieka mūsų užsidariusių savyje, bet išplečia širdį, priverčia pakeisti kryptį, pakeisti įpročius, atveria naujas galimybes.

 

 

Šio sekmadienio liturgijoje palaiminimą Evangelijų knyga Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje suteikė parapijos klebonas Artūras Stanevičius. Po palaiminimo parapijiečiams buvo palinkėta, kad Dievo žodžio sekmadienis padėtų visiems su džiaugsmu sugrįžti prie tikėjimo, kuris gimsta klausantis Jėzaus, gelbtinčio švelnaus gyvojo Dievo Žodžio.

 

 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija