INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2024-01-05 Katechetės dalyvavo tęstinių kursų sesijoje Trinapolyje

„Sek paskui mane!“ 

(Jn 1.43)

 

 

 

 

 

Sausio 5-ąją, Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius kaip ir kiekvieną penktadienį su parapijiečiais ėjo Kryžiaus kelią,  taip pat malda palydėjo į tęstinį seminarą išvykusias katechetes.

 

Anot parapijos klebono, žmogaus širdis yra pažinimo šaltinis. Kai kas pasakytų, kad pažįstame intelektu, tai tiesa, bet toks pažinimas nepakankamas. Be širdies nėra iš tiesų žmogiško pažinimo. Bet turi būti trejopa dermė tarp širdies, proto ir rankų. Tegul protas veikia išvien su širdimi ir rankomis, tegul širdis veikia išvien su protu ir rankomis, tegul rankos tarnauja protui ir širdžiai sugrįžus katechetėms darbuojantis su į bendruomenę įsijungiančiais vaikučiais ir jų tėveliais.

 

 

,,Viešpaties Apsireiškimo (graikiškai – Epifanijos) iškilmėje sveikinomės iš Trinapolio. Šioje nuostabioje Vilniaus vietoje Gerasis Ganytojas jau trečiąkart svetingai pasitiko kursų dalyves - nauja I lygio tęstinių kursų sesija sausio 5-7 dienomis.
Joje dalyvavo ir mūsų parapijietės: katechetė Alma Mickuvienė, priklausanti Gerojo Ganytojo katechezės acociacijos Lietuvoje valdybai , kursų organizavimo komandoje ir Virginija Motiejūnaitė, besimokanti šiuose kursuose.
Katechetė Alma dalijosi įspūdžiais:
,,Tai jūs pačios esat tos Trijų Karalių dovanos Jėzui"- šv. Mišių homilijos metu kalbėjo kunigas Marius. O mes visos laimingos jam pritarėm.
Todėl, kad maudėmės Gerojo Dievo malonėse šias tris dienas, Šventoji Dvasia pleveno su savo dovanomis visų kursų metu ir visi veiksmai spindėjo kaip Trijų Karalių brangakmeniai, pradedant nuo tobulai netobulų, bet labai skanių ir visus pradžiuginusių sviestinių sausainių - karūnų. Mokėmės, klausėm, praktikavomės, daug juokėmės ir bendravom, drauge meldėmės, giedojom, šokom, valgėm...ir t.t.
Daug parašiau ir drauge - neparašiau nieko...nes reikia tame BŪTI. O šios nuotraukos - tai kaip skanūs trupinėliai tų netobulų, bet tobulai atlikusių savo misiją sausainių: ir mes visos Jo dukros, Jame atliekančios savo misiją. Tokios skirtingos. Taip papildančios viena kitą. Tokios unikalios. ,,Tavosios dukros bus atneštos tau ant rankų."Iz 60. Štai mes, atėjom vykdyti Tavo valios, būk pagarbintas! "


Katechetė Alma 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija