INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2024-01- 20 Klebonas pašventino atnaujintą Gerojo Ganyto klasę

,, Atverk, Viešpatie, mūsų širdis tavo Sūnaus žodžiams."

 

(Apd 16, 14b)

 

 

 

 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius susirinkusiems maldininkams priminė, kad Bažnyčia ir toliau maldoje išgyvena Krikščionių vienybės savaitę, kurios tema  perfrazuoja eilutę iš Evangelijos pagal Luką – „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, ir artimą kaip save patį“.

Taip pat pasitinkant Dievo Žodžio sekmadienį, parapijos klebonas labai nuoširdžiai dėkoja visoms kasdienėms parapijos maldos grupėms už maldos tarnystę, ypač adoraciją, ir tarnystę evangelizavimui.  Ilgos maldos ir gražios giesmės nebus itin naudingos, jei nebūsime kantrūs ir gailestingi savo artimui,- kalbėjo klebonas.

Ypatingai svarbu, kad mūsų parapijos visos maldos grupės melstųsi ir siektų tikros bendrystės.   Bendrystė taip pat turi persipinti su kitų judėjimų, draugijų ir būrelių liudijimais. Bendrystėje turi klestėti brolybė ir abipusė pagarba, taip pat skirtumams.

Po Šventųjų Mišių Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius, pakvietus katechetei Almai Mickuvienei, pašventino atnaujintą Gerojo Ganytojo katechezės klasę, kurioje šeštadieniais renkasi vaikai nuo 4 iki 9 m. amžiaus. Čia vaikai religiškai ugdomi pagal jų amžiui skirtą programą.

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas palaimino šitą gražią parapijoje gyvuojančią tarnystę, padėkojo už paprastą ir džiugų dvasingumą.

 

 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija