INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2023-12-24 Klebonas pašventino Ukmergės miesto prakartėlę

,,... jūsų Tėvo Dvasia kalbės jūsų lūpomis."

(Mt 10.20)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius džiaugiasi šalia bažnyčios stovinčia miesto prakartėle. Klebono pašventinta prakartėlė yra brangus ženklas visai krikščionių tautai, visada keliantis nuostabą ir susižavėjimą. Vaizduoti Jėzaus gimimo įvykį reiškia paprastai ir džiaugsmingai skelbti Dievo Sūnaus įsikūnijimo slėpinį.

Prakartėlė yra tarsi gyva Evangelija, kylanti iš Šventojo Rašto puslapių, – šiuos klebono Artūro Stanevičiaus žodžius prisimena ir kėdainiečiai, kurie 2021 metais dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės mero Valentino Tamulio rūpesčiu pastatytos naujos miesto prakartėlės pašventinime. Prakartėlę ir  pašventino tuometinis Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas  Artūras Stanevičius.

Klebonas sakė, kad ir namuose galima įsirengti prakartėlę ir iš naujo išgyventi tai, kas vyko Betliejuje. Žinoma, Evangelijos visuomet išlieka šaltiniu, leidžiančiu pažinti ir apmąstyti tą įvykį. Tačiau jo vaizdavimas prakartėlėje padeda įsivaizduoti scenas, žadina jausmus, ragina pasijusti įsitraukusiam į išganymo istoriją, dabartinantis su šiuo įvykiu, kuris yra gyvas ir aktualus įvairiausiuose istoriniuose ir kultūriniuose kontekstuose.

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonui Artūrui Stanevičiui pasimeldus ir  pašventinus miesto prakartėlę, susirinkę maldininkai kartu su bažnyčios choru ,,Magnificat" vadovaujamu Reginos Ališauskaitės, sugiedojo giesmę ,,Sveikas, Jėzau, gimusis".

 

 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija