INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2023-12-24 Kalėdų nakties Šv. Mišios

 

 

 

 

 

,,Kokie laimingi žmonės, žinantys džiugųjį šauksmą, –

jie gyvena, VIEŠPATIE, tavo Artumo šviesoje.”

(Ps 89.16)

 

 

 

Tarsi ką tik gimusio Kūdikėlio ramybe apgaubtas Ukmergėje gruodžio 24-osios vakaras, - kad ir kokia audra šėltų pasaulio ar Bažnyčios jūroje. Vienintelis ir negęstantis mūsų švyturys – Dievo meilė, parapijos klebono Artūro Stanevičiaus žvilgsniu apglėbusi susirinkusius maldininkus į Kalėdų nakties Šventąsias Mišias Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje.

Iškilmingas palaiminimas Prakartėlės, ir klebono gilus žvilgsnis į tikrąjį ir gyvąjį Dievą, kuris dėl mūsų tapo mažu.

Šią naktį Viešpats gimė, ir Jo akys spindi meile, kad apšviestų, kad apkabintų mūsų gyvenimus... Būtent čia glūdi Kalėdų žavesys, kuris nesilieja persaldintais jausmais, bet atpažįstamas švelnume Dievo, kuris gelbsti pasaulį įsikūnydamas. Jėzus – Gelbėtojas.

Klebonas Artūras Stanevičius susirinkusiems maldininkams jautriai perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo ganytojišką sveikinimą.

 

https://kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=12454

 

Trapus Kūdikis atskleidžia mums Dievo švelnumą. Tai džiaugsmas, kuris guodžia širdį, atnaujina viltį ir suteikia ramybę. Tai Šventosios Dvasios džiaugsmas, džiaugsmas būti Jo mylimais vaikais.

Klebono nuoširdžiausios padėkos buvo asmeniškai išsakytos visiems Advento metų talkinusiems, taip pat ir padėjusiems ruoštis Kalėdų šventėms.

Įsikūnijusį gailestingąjį Dievą, kuris į pasaulį atėjo silpnas, iš širdies trykštančiomis giesmėmis pasveikino bažnyčios choras ,,Magnificat“ vadovaujamas Reginos Ališauskaitės.

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija