INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2023-12-21 Klebonas pasveikino rajono tarybos narius

,,Laiminga tauta, kurios Dievas yra VIEŠPATS, –

ta tauta, kurią jis išsirinko paveldu.“

 

Ps 33.12

 

 

 

 

 

Gruodžio 21-ąją, vyko Ukmergės rajono savivaldybės tarybos paskutinis šių metų posėdis posėdis Nr.8. Į posėdį buvo pakviestas Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius.

Klebonas pakvietė pašlovinti Viešpaties Vardas pasisveikinimu Garbė Jėzui Kristui. Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius nuoširdžiai padėkojo gerbiamam merui Dariui Varnui ir visiems rajono tarybos nariams už garbingą pakvietimą. Dėkojo už palaikomą tradiciją, kad baigiantis metams ir laukiant naujųjų, jie pasikviečia kunigą, kad prisimintų, kad viskas pareina iš Dievo. Dievo Žodyje yra pradžia. Kada apmąstome Dievo Žodį, dar pasimeldžiame. Tuomet mūsų sprendimai, ateities darbai būna palaiminti Viešpaties ir yra prasmingi, ir žmonėms reikalingi. Pirmadienį Lietuvos skautai vežiojo Betliejaus taikos ugnį. Ji uždegama Betliejuje, Betliejaus Grotoje, kur dega 15 žibintų. Po to specialioje kapsulėje ta ugnelė pargabenama į Lietuvą, į visą Europą, net į Ameriką, į Afriką, į daugelį kraštų. Ta Betliejaus Taikos ugnis yra labai graži įžanga į Kalėdas, kad Kristus yra šviesa ir apšviečia visą pasaulį. Galbūt ne vienas esate buvę Šventojoje Žemėje pačiame Betliejuje. Ten kur gimė Jėzus Kristus yra ta Grota. Norint į ją patekti reikia labai žemai pasilenkti, norint paliesti tą žvaigždę, kur gimė Jėzus Kristus. Tai labai graži nuoroda į tai, koks yra mūsų Dievas. Dievas, kurio visa visata negali aprėpti, įsikūnijo mažame vaikelyje, kad mūsų neišgąsdintų ir pasakytų, kad mus myli. Tam, kad išgirstume tą Viešpatį, mūsų Dievą, mes turime pasilenkti. Tada jis kužda mums švelnius žodžius. Sako, kad Aš esu Meilė, Aš esu Ramybė, Aš noriu Jums suteikti gyvenimo prasmę. Suteikti Gyvenimą, kuris niekados nesibaigia. Aš noriu Jus padaryti laimingais. Tai tuo pačiu labai gražus paskatinimas ir mums visiems. Jeigu norime gyvenime pamatyti tą Viešpatį, mes turime pasilenkti. Viešpats mums kalba per žmones, per mažutėlius, per vargšus. Ir jeigu mes prie jų pasilenkiame, mes daug ką išgirsime ir jie mus palaimins. Palaimins ir suteiks daug jėgos, ištvermės ir stiprybės mūsų gyvenimuose.

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius nuoširdžiai pakvietė visus trumpai pasimelsti už mirusį tarybos narį. Pakvietė pasimelsti Viešpaties Žodžiais, prašant Jo palaimos. Klebonas pakvietė visus atsistoti ir ištiesti vienas kitam ranką, nes visi esame broliai ir seserys Jėzuje Kristuje. Taip pat buvo sukalbėta malda Amžinąjį atilsį.  Klebonas nuoširdžiai palinkėjo visiems susirinkusiems ramybės. Taip pat pakvietė palinkėti vienas kitam ramybės. Galima ir pasikabinti ir pasibučiuoti, -pasakė klebonas, nes Šventajame Rašte yra toks raginimas, kad ir pasveikinkit vieni kitus šventu pabučiavimu.

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius nuo visos savo parapijos pasveikindamas padalino šventos duonelės, kuri bus laužoma Kūčių vakarą. Ukmergės rajono savivaldybės meras Darius Varnas taip pat kleboną pasveikino artėjančių švenčių proga.

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija