INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2023-12-17 Parapijos Dievo Motinos komandos nariai dalyvavo rekolekcijose Liškiavoje

 

 

,,Iš visos širdies džiaugsiuosi VIEŠPAČIU,

džiūgausiu Dievu savuoju"

(Iz 61.10)

 

 

 

 

 

3I-ąjį Advento – Džiaugsmo – sekmadienį Ukmergės Švč. Trejybės parapijos Dievo Motinos Komandos nariai dalyvavo rekolekcijose Liškiavoje, kurias vedė kun. Rastislav Dluhý, CSsR – slovakų Misionierius redemptoristas. 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius sako, kad žodis „Rekolekcijos“ kyla iš lotyniško žodžio „recolere“, reiškiančio „atnaujinti“, „atstatyti“, „atgauti“.  Krikščioniškoje erdvėje šis terminas įgavo „santykio su Viešpačiu atnaujinimo“ prasmę. Pirminis rekolekcijų tikslas – atsidėti Dievo Žodžio klausymui, apmąstymui ir maldai. Siekinys – atgaivinti bendrystę su Viešpačiu, gyvenimą Dieve, klausyti tam, kad gyventume, gyventi, kad klausytume. Pranašas Izaijas sako: „Ateikite pas mane, rūpestingai klausykitės, kad turėtumėte gyvenimą“ (Iz 55, 3).

Šiam tikslui žmogus kviečiamas sugrįžti į save ir į Dievą. Šv. Augustinas sako: „Sugrįžk į savo širdį, o iš jos – į Dievą, nes kelias nuo tavo širdies į Dievą nėra ilgas“. Tokiam sugrįžimui reikia pastangos palikti nuošaliau kasdienius rūpesčius, susikaupti, nutilti savyje, aplink mus ir atverti savo širdies ausis. Kadangi Dievo balsas visuomet gali būti uždusintas visokio į mus besiskverbiančio triukšmo, rekolekcijų laikas kviečia atnaujinti dėmesį ženklams, kurie mums byloja Dievo savęs dovanojimą, o tai ir yra sugrįžimas į Dievą. Dievas praeina šalia mūsų tarsi ant pirštų galiukų, o jį gali išgirsti tik tas, kuris klauso dėmesingai savo širdies ausimis.

Klebonas Artūras Stanevičius ypatingai džiaugiasi ir brangina savo parapijos Dievo Motinos Komandos narius, kurie yra nuolatinė pagalba kasdieniame parapijos gyvenime.  Klebonas džiaugiasi, kad parapijiečiai sugrįžę iš rekolekcijų  tvirtino, kad, kad tai jiems buvo tikėjimą stiprinantis penas. Pasitraukdami iš kasdienės skubros į rekolekcijų tylą  jie išgyveno Dievo artumą, o per maldą – užmezgė gyvą pokalbį su juo... O tai suteikia pagrindą ne tik tikėjimui, bet ir gyvenimui.

Klebonas mums visiems sako, kad iš rekolekcijų tikrai nesitikėkime, kad po jų išvyksime visiškai pasikeitę. Remdamasis patirtimi galiu pasakyti, kad rekolekcijos suteikia gerą impulsą tolesniam gyvenimui ir tikėjimui, pripildo ramybės ir nuskaidrina kasdienybę, ypač jeigu apninka problemos, sunkumai ir kyla vidinis protestas prieš tai, kas gyvenime vyksta. Po rekolekcijų sunkumai ir problemos išlieka, bet pakinta mūsų požiūris.

Klebonas Artūras Stanevičius linki netapti keliauninkais iš vienų rekolekcijų į kitas. Yra tokių žmonių... Taip žmonės tarsi tikisi, kad už juos gyvenime viską padarys tie, kurie tam renginiui vadovauja. Rekolekcijos yra tam, kad įgytume daugiau drąsos tikėti, sugebėtume atkakliau melstis ir neprarastume ryžto gyventi.

 

 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija