INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2023-11-27 Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo iškilmė

,,Tik gerumas ir ištikima meilė lydės mane

per visas mano gyvenimo dienas..."

(Ps 23.6)

 

 

 

 

 

 

Kristaus Karaliaus iškilmės Evangelija sako, kad turime būti arti tų, kurie kažko stokoja.

Jėzus, mūsų Karalius, save vadina „Žmogaus Sūnumi“, nes tie, kurie labiausiai kenčia, yra labiausiai pažeidžiami, labiausiai stokoja – yra jo brangiausi broliai ir seserys. Tai gailestingumo, atjautos, švelnumo stilius, kuriuo kviečiami išsiskirti jo draugai ir mokiniai. 

Paskutinį liturginių metų sekmadienį prieš Adventą švenčiame Kristaus Karaliaus šventę, įsteigtą popiežiaus Pijaus XI. Šios šventės atsiradimas susijęs su revoliucija Meksikoje, kai daugelis krikščionių ėjo mirti su šūkiu: „Tegyvuoja Kristus Karalius!“

 

Po Šv. Mišių Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius pakvietė visas parapijos maldos grupes į Parapijos namus užbaigiant liturginius metus pabendrauti, pasidalinti, pasivaišinti ir padėkoti Dievui už visas gautas malones.

Šią klebono Artūro Stanevičiaus ypatingai gražią metų metais puoselėtą tradiciją,  kaip vieną gražiausių švenčių dėkingomis širdimis prismena ir Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijiečiai, kuomet klebonas susikviesdavo į Parapijos namus visas maldos grupes.Visi klebono jausdavosi vienodai mylimi, branginami, vertinami ir reikalingi. Visi jausdavosi, kaip surinkti prie Mylinčio Dangiškojo Tėvo stalo...

Šią dieną į Ukmergės Švč. Trejybės Parapijos namus susirino ir Ukmergės šaulių Vyčio kuopa, ir Dievo Motinos Komandos nariai, choras ,,Magnificat", Marijos legionas, Caritas, Motinos Maldoje, gyvojo Rožyno kalbėtojai, patarnautojai, katechetės...

Kiekvieną iš mūsų  klebono Artūro Stanevičiaus Tėviškas pavyzdys ir rūpestis moko, kad visur, o pirmiausia savųjų tarpe, turi nelikti diskriminacijos, vargo, neteisybės…

Melskime vieni kitiems ir karališkos didybės.

Kristus Karalius šiandien kviečia mus susimąstyti, kokie mes esame karališki, kaip mes tapome karališkais, kaip tapome Dievo tauta, Dievo vaikais mes tapome per Krikštą.

Nuolat klauskime savęs, ar elgiuosi visada taip, kaip priklauso karalaičiui, ar karalaitei, ar žmonės mato mano gyvenime karališką dvasią?

Juk apaštalas Petras sako: jūs broliai, seserys, esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus To, kuris pašaukė jus.

 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija