INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2023-11-22 Koncertas šv. Cecilijos dienai paminėti

 

,,Betgi aš būdamas doras regėsiu tavo veidą,

o pabudęs būsiu laimingas dėl tavo Artumo."

(Ps 17.15)

   

 

 

 

 

Lapkričio 22 minima šv. Cecilijos, mergelės kankinės diena Ukmergės Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje buvo palydėta mielu renginiu. Po Šv. Mišių, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius, giedant bažnyčios chorui „Magnificat“, vadovaujamam vargonininkės Reginos Ališauskaitės,- Ukmergės meno kolektyvų prisistatymo ir neilgo, bet kupino nuoširdumo  koncerto,  dalyvaujant gausiam žiūrovų būriui.

Renginį vedė Ukmergės kultūros centro darbuotojos. Koncertavo Meno mokyklos moksleivių styginių     orkestras. Skaidriu balseliu dainą   „Baltoji varnelė“  atliko jauniausia  koncerto dalyvė Kotryna Pekarskytė. Buvo perskaitytos Vinco Stankevičiaus eilės apie Lietuvą, Ukmergės Tremtinių choras, vadovaujamas J. Juodienės, padainavo patriotines dainas, prie jo prisijungė choras Bočiai, vadovaujamas M.Barkauskienės, Meno mokyklos moksleivis R, Garbatavičius  akordeonu atliko J.S.Bacho kūrinį, koncertą vainikavo choras „ Vyturys“ , vadovaujamas maestro A.Pociaus  . Laikas neprailgo, net vakaras sutrumpėjo...

 

Šv. Cecilija, globok mūsų parapijos giesmininkus!

 

 

Vaida Prušinskienė