INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2023-11-19 Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai

 

 

 

 

,,Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!"
(Mt 25.23)

 

 

 

 


Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje lapkričio 19 d., buvo švenčiami Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai. Paminėta 7-oji Pasaulinė vargstančiųjų diena.

 

https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/zinios/2023-05-13_vargstanciuju-dienos-proga-2023

 

Šv. Mišiose melstasi už bažnyčios chorą ,,Magnificat" ir vadovę Reginą Ališauskaitę, pasitinkant bažnytinės muzikos globėjos Šv. Cecilijos dieną.

Cecilija – viena iš ankstyvųjų krikščionybės amžių kankinių, mirusi apie 229 metus. Šventąja ji buvo paskelbta V amžiuje. Pasakojama, kad Cecilija atvertė į krikščionybę savo sužadėtinį Valerijoną ir jo brolį Tiburtijų. Po vestuvių ji įtikino savo vyrą duoti santuokinės skaistybės įžadą. Pasak legendos, už tai angelo jie buvo apvainikuoti rojaus rožių ir lelijų vainiku.

Šventosios Cecilijos pasijos trečiajame skyriuje randama keletas sakinių, iš kurių taip pat galima spręsti apie šventosios ryšį su muzika: „Grojant instrumentams, Cecilija giedojo savo širdyje vien tik Dievui: „Te išlieka mano širdis ir kūnas tyri, kad nebūčiau sugėdinta.“

Krikščioniškoje ikonografijoje gausu paveikslų šv. Cecilijos tema. Kartais ji vaizduojama viena arba su kitais šventaisiais bei angelų apsuptyje. Jos skiriamasis ženklas – portatyviniai vargonėliai, kurie gali būti vaizduojami kaip papuošalas ant kaklo, ar guli prie Cecilijos kojų. Kai kuriuose paveiksluose šventoji laiko vargonėlius rankoje, o vėlesniuose – netgi groja.

 

Po Šv. Mišių buvo einama eucharistinė procesija aplink bažnyčią. Parapijiečiai ypatingai dėkoja klebonui Artūrui Stanevičiui už šią atgaivintą atlaidų tradiciją.

 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos choras susirinko į bendrą agapę, kurios metu vaizdžiai prisiminta choro gyvavimo istorija, buvo žiūrimi istoriniai choro įrašai. Vargonininkė Regina Ališauskatė asmeniškai padėkojo kiekvienam choristui.

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūtas Stanevičius palaiminęs stalą didžiavosi savo bažnyčios choro giliu dvasingumu, uoliu sakramentiniu gyvenimu ir narių gausa. Žavėjosi žmonėmis, kurie iš širdies karštai trykštančiomis giesmėmis šlovina  Viešpatį.

Klebonui Artūrui Stanevičiui svarbūs ne muzikiniai choristų duomenys, bet kad visa bendruomenė keliautų tikėjimo kelionę vienas kitą palaikydami, o visa kita bus pridėta – natos išmokstamos, klausa ir balsas išlavinami.

Choristai ypatingai dėkoja mylimam klebonui Artūrui Stanevičiui, kurio dėka gali ramiai sekmadieniais giedoti visas Šventąsias Mišias, o po jų asmeniškai jiems būna suteikiama Šventoji Komunija.

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija