INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2024-02-16 Valstybės atkūrimo šventė

,,Tikra auka Dievui yra sugrudusi dvasia, –

tu, Dieve, nepaniekinsi širdies,

sugrudusios ir atgailaujančios."

(Ps 51.19)

 

 

 

 

 

Vasario 16-ąją, Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje, parapijos klebonas visus  kvietė melstis už Tėvynę Lietuvą, kvietė dėkoti už mūsų valstybės nepriklausomybę, kvietė prašyti taikos Lietuvai, Ukrainai, Šventąjai Žemei ir visam pasauliui.

Penktadienio rytą buvo einamas Kryžiaus kelias. Visa dieną maldininkai rinkosi Švenčiausiojo Sakramento Adoracijai. Prieš Šventąsias Mišias buvo giedami Graudūs verksmai.

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas sveikindamas maldininkus su visiems lietuviams brangia švente sakė, kad visa šlovė ir garbė atitenka mūsų Viešpačiui, kad  mes šiandien švenčiame laisvę, kai dabar  pasaulyje vyksta karai ir nesantaika: karas Ukrainoje, žmogaus teisių pažeidimai Izraelyje ir Gazos ruože bei įsisenėję neramumai įvairiausiuose pasaulio kampuose.

Giliau suprasti šią realybę, kurioje mes gyvename, padeda šiais metais popiežiaus Pranciškaus išleista Gavėnios žinia, kurią jis pavadino „Per dykumą Dievas veda mus į laisvę“.

https://lvk.lcn.lt/naujienos/,560

Parapijos klebonas priminė Gavėnios praktikas, kurios skirtos tam, kad mumyse labiau įsišaknytų laisvės kelias. Ir kad mes patys nepasimestume tame dykumos kelyje, mums yra siūloma malda, pasninkas ir išmalda.

Malda – šie metai popiežiaus Pranciškaus paskelbti Maldos metais, kad pasirengtume 2025-iesiems – Jubiliejiniams metams. Pirmiausia turime melstis už save pačius, savo artimuosius, už taiką pasaulyje. Turime Melstis už Ukrainą, už Šventąją Žemę už kovojančius, už pabėgėlius. Klebonas visus nuoširdžiai kvietė nenuleisti rankų visų pirmiausia maldoje.

Pasninkas nėra tik susilaikymas nuo mėsos, atsisakymas saldumynų ar ko kito Gavėnios metu, bet ir mūsų visuomenę paveikiantys sprendimai. Pirmajame skaitinyje girdėjome: „Ar pasninkas, kokį aš mėgstu, ne štai kas: nuimti neteisės pančius, atleisti jungimo virves, paleisti kankinamuosius, sugriauti bet kokį jungą, dalyti alkstantiems duoną, priglobti pastogės neturintį vargšą, aprengti matomai nuogą ir likimo valiai nepalikti brolio?“ (Iz 58, 6–7).

Išmalda – tai dalinimasis ne tik materialinėmis gėrybėmis, bet ir Meile.

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas susirinkusiems maldininkams linkėjo iš Šventųjų Mišių iškleliauti švytinčiais džiaugsmu veidais, kuriuose būtų juntamas laisvės kvapas. Linkėjo, kad skleistųsi Meilė, kuri visa daro nauja, pradedant nuo pačių mažiausių ir paprasčiausių dalykų. 

 

 

 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija