INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2023-11-05 Gerojo Ganytojo katechezės seminare

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapkričio 3-5 dienomis vyko Gerojo Ganytojo katechezės I lygio antras savaitgalis Vilniuje, Trinapolio rekolekcijų namuose.

Kursus vedė Deborah Presser - Velder, tarptautinės Gerojo Ganytojo Asociacijos formacijos vadovė, sertifikuota M. Montessori mokytoja. Jai talkininkavo GGK Lietuvoje asociacijos narės.
Gerojo Ganytojo katechezės asociacijos valdybos komandoje tarnauja ir mūsų parapijos katechetė Alma Mickuvienė. Ji džiaugiasi naujomis patirtimis - juk dalindamasis pirmiausia gauni pats. Taip pat džiugu, kad prie naujų dalyvių prisijungė ir ukmergiškė Virginija Motiejūnaitė, kuri jau pagelbsti parapijinėje veikloje kaip asistentė.
,,Taigi tikėjimas - iš klausymo, klausymas - kai skelbiamas Kristaus žodis".

                                                                                                  ( Rom 10,17)
Pirmiausia mums, o paskui vaikams, jiems priimtinu, suprantamu būdu.

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius didžiuojasi savo parapijos katechetėmis, kurios yra ypatingai žingeidžios, besirūpinančios tobulėti, kelia profesinę kvalifikaciją, geba keistis, nuoširdžiai dalijasi Gerąja patirtimi.

Klebonas savo parapijos katechetes pastoviai lydi malda, kad jos liudytų Dievo Žodį drąsiai ir kūrybingai, su Šventosios Dvasios jėga.

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius dėkoja katechetėms už entuziazmą, su kuriuo jos gyvena šia misija ir tarnauja Bažnyčiai.

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija