INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2023-10-22 Misijų sekmadienį patarnavo vaikai


 

 

 

 

,, Malonė jums ir ramybė! "

(1Tes 1)

 

 

 

 

 

 

Šį Misijų sekmadienį Jėzus pabrėžia, kad jei monetoje yra ciesoriaus atvaizdas, ji turi būti grąžinta ciesoriui. Šioje vietoje labai įdomiai nuskamba pasakymas: vietoje žodžio „mokėkite“, Viešpats sako: „atiduokite“.

Mes, kaip piliečiai, taip pat mokame mokesčius valstybei, kuri garantuoja kelius, teisingumą, saugumą. Ir Gauname, ir duodame… Iš tikrųjų mes visi gauname daugiau, negu sugebame atiduoti. Svarbu, kad tai darytume taip, kaip liepia Jėzus.

Grąžinti ciesoriui tai, kas yra ciesoriaus, reiškia, kad turime prisidėti prie pasaulio pagražinimo. Dievui sugrąžiname tai, kas priklauso Jam,- daiktų prasmė, tarpusavio ryšio grožis.... Jam priklauso ir gimimas, ir mirtis, ir meilė, ir viltis, ir troškimai…

Pasaulyje egzistuoja dar viena „moneta“, kurioje yra įspaustas Dievo paveikslas. Ta moneta yra žmogus, Dievo kūrinys. Tai, kas savyje nešioja Dievo paveikslą, turi būti atiduota Dievui, skirta Jam, nes atvaizdas primena Kūrėją ir kūrinio priklausomybę.

Ciesoriaus lobis yra jo monetos. Gyvojo Dievo lobis yra mūsų širdis… 

Dievas yra meilė, Jis nėra aukščiausias ciesorius žemėje. Monetoje įspaustas ciesoriaus atvaizdas, tačiau žmoguje yra Dievo paveikslas.

Kiekvienas iš mūsų turi ir savo ciesorių:,- ligą, silpnybę, problemą, kuri gali pareikalauti labai daug laiko ir jėgų, bet svarbiausias vistiek lieka Dievas.

Jėzus nori išsklaidyti pavojų sutapatinti nesuderinamus dalykus: ciesorius nėra Dievas. Ciesoriui priklauso Ciesoriui nepriklauso žmogaus širdis, protas, siela. Šie dalykai priklauso tik Dievui.

O jei esame Dievo, tai mes visiškai laisvi būti savimi…

 

Sekmadienio Šv. Mišiose Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius visus kvietė melstis už misijas pasaulyje ir dalinosi Nacionalinės Misijų tarnybos atsiųsta informacija.

 

https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/zinios/2023-01-06_misiju-dienos-proga-2023

 

Misijų sekmadienį Šv. Mišių metu, kai kurie parapijos vaikai išdrįso ir patarnauti.

 

,,Kol kas stebėti, mokytis. Džiugu, kad neišsigando, sakė eis ir kitą sekmadienį( juk matyti viską iš arti, iš kitos Altoriaus pusės - įdomu ir naudinga, tad komanda dar padidės...
Po Šv. Mišių zakristijonas Šarūnas presbiterijoje parodė šv. Mišių indus, Mišiolą, skaitinių knygą, vaikai susipažino su tabernakuliu, Altoriumi, klausyklomis, užlipo prie vargonų.
Šv. Mišių pabaigoje klebonas Artūras Stanevičius, pakvietęs vaikus Šv. Rašto žodžiais: ,,Leiskite mažutėliams ateiti pas mane" (Mk 10,14) suteikė jiems specialų palaiminimą.
Tad leiskite mažutėliams ateiti pas Jėzų, pripildykim Jo Širdį pasigėrėjimo ir džiaugsmo! "

(Katechetė Alma)


https://katechetika.lt/misiju-menuo/

 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija