INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2023-10-20 Švenčiausiojo Sakramento Adoracija

 

 

 

 

,,Būkite linksmi VIEŠPATYJE

ir džiūgaukite, teisieji,

šūkaukite iš džiaugsmo,

visi doros širdies žmonės!"

(Ps 32.11)

 

 

 

 

 

 

Po penktadienio Švč. Sakramento Adoracijos, kuri prasidėjo 10 val. ir baigėsi 17 val., Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius džiaugėsi ištikimaisiais parapijos Adoracijos brangintojais ir linkėjo toliau melsti vieni kitiems  širdies atsivertimo, noro augti kaip Bažnyčiai.
Parapijos klebonas Artūras Stanevičius džiaugiasi parapijiečiais atradusiais Adoracijos prasmę. Pati Adoracija– nėra lengvas maldos būdas. Adoracijoje reikia pasitikėti, nes tik tikėjimu galime priimti tokį neįmanomą dalyką – pats Dievas, kuris savo Žodžiu viską sukūrė ir palaiko, Visagalis, prieš kurį lenkiasi kalnai ir jūros – Jis dabar priešais mane duonos paplotėlio pavidalu! Adoruodami paprasčiausiai būname su Jėzumi, esame Jam atviri, tarsi „nurengiame savo širdį“ ir leidžiame Jėzui meiliai žvelgti į mus.

Adoracijos metu parapijiečiai keičiasi. Vieni šlovina Viešpatį giesmėmis. Kiti kalba Švenčiausios Mergelės Marijos Rožinį, Gailestingumo vainikėlį, Jėzaus, Marijos ir visų Šventųjų litanijas...meldžiasi maldomis, kurios  tuo metu plaukia iš širdies...

Kiekvienas pagal galimybes pasirenka bažnyčioje Adoracijos laiką. 

Klebonas labai kviečia visus po Adoracijos dalyvauti Šv. Mišių aukoje, kuriose meldžiamasi už parapiją. Ši malda apima visus parapijiečius, ligonius, visas organizacijas, geradarius. Todėl labai svarbu, kad į Viešpaties rankas visi kartu sudėtume savo maldas.

Jei turime gyvą tikėjimą, stengiamės būti savo širdyje ir ten atrasti prieglobstį, kuriame galime kalbėtis su Dievu. Ten randame stiprybės ir paskatos sąžinės tyrumui, randame ugnį, galinčią įžiebti stiprią meilę, pastūmėti įveikti aistras ir atkakliai dirbti su savimi. Kai išmoksame taip naudotis Dievo artumu, galime su šv. Pauliumi pasakyti: „Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus.“

Bendruomenė nuoširdžiai dėkoja Jurgitai, kuri papuošė bažnyčią nuostabaus grožio jurginais.

 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija