INFORMACIJA » Naujienos spausdinti
2023-10-07 Gyvojo Rožinio šventėje

 

 

 

„Palaimintos akys,

kurios regi, ką jūs regite.''

(Lk10.23)

 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius, kartu su pamaldžiaisiais Švč. Trejybės parapijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio kalbėtojais, dalyvavo broliškoje  Ukmergės Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčios organizuotoje Gyvojo Rožinio šventėje. 

 Švč. Trejybės parapijos Gyvojo Rožinio  maldos gausiai grupei vadovauja Stasė Karvelienė.

 

Prieš Šv. Mišias Gyvojo Rožinio maldos nariai sukalbėjo Rožinį, sugiedojo Mergelės Marijos litaniją.

 

Šv. Mišias aukojo Kauno vyskupas augziliaras Saulius Bužauskas. Koncelebravo Ukmergės dekanas Raimundas Kazaitis, Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Artūras Stanevičius, kunigas Rimantas Laniauskas.

 

Po šv. Mišių buvo sukalbėtas pasiaukojimo Marijai aktas.

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=332771002755029&set=pcb.332771422754987&locale=lt_LT
 

 

Ukmergės Švč. Trejybės parapijos informacija