Choras ,,MAGNIFICAT" spausdinti
Choro vadovės prisisminimai

Prisiminimai, kurie jau yra mūsų istorija 
Jais pasidalino choro ,,Magnuficat" vadovė Regina Ališauskaitė.
,,Ukmergės Švč. Trejybės parapijos tikintieji pirmą kartą aktyviai dalyvavo Miesto šventėje, prisistatė su savo programa, kartu su miesto bendruomene, giedodami ir dainuodami, džiaugdamiesi buvimu drauge, žygiavo eisenoje. Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija, bažnyčia buvo atidaryta visą šventės dieną, miestelėnai ir svečiai buvo nuoširdžiai kviečiami susikaupti asmeninėje maldoje už rūpimus reikalus ir savo miesto gerovę. Į prašymų lapelius buvo raginami įrašyti savo maldos intenciją.
Nuo 12 valandos šventės dalyviai ir miesto svečiai buvo maloniai kviečiami į informacinę palapinę, susipažinti su veikiančių Švč. Trejybės parapijoje pastoracinių grupių veikla, pasikalbėti su šių grupių atstovais, pasivaišinti pyragu ir arbata. Ypač buvo laukiama jaunuolių, šeimų su vaikais, kad pabendrautų, susipažintų su parapijos veikla, pajustų tikrą šventišką džiaugsmą.
Daug dėmesio sulaukė Veikliųjų žmonių bendrijos liudijimai ir šlovinimas, buvo įdomu klausytis, kaip veikia Dievas į kiekvieno mintis, darbus, pasiryžimus. Apie liudijimą pasakojo ir „Magnificat" choro vadovė Regina Ališauskaitė. Parapijos talkininkai dalino praeiviams skrajutes, informuojančias apie dvasinį gyvenimą, duodančias nuoširdžius patarimus ir jauniems, ir vyresnio amžiaus žmonėms, kasdienybėje susiduriantiems su gyvenimo iššūkiais.
Palapinėje buvo eksponuojamos nuotraukos, kuriose užfiksuotos akimirkos iš parapijos gyvenimo, buvo paskirtas laikas, kada miesto šventės dalyviai galėjo tiesiogiai pabendrauti su parapijos klebonu, kun. Š. Petrausku. Šventišką dieną vainikavo Šv. Mišios, aukotos Švč. Trejybės parapijos bažnyčioje, už miestą ir jo žmones."

https://www.youtube.com/watch?v=sx2gcmQdN4g&si=P81IsnWHTS5Jki8D&fbclid=IwAR3PNIB3mr_sY36gFxTDsHCzNIt-1XmcLytN0kO1noty_2_NCLH1yLReKmg